En grupp åhörare lyssnar till samtalet framme på scenen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Scenprogram Se människan 2022

Vi gläds åt att kunna ses igen och vi hoppas på den sedvanliga trängseln framför Se människan-scenen! Här hittar du information om det fullmatade programmet på Se människan-scenen 2022. Där bjuds det på ett 70-tal författarsamtal och seminarier. Vi spelar in alla samtal och du kan se dem live via vår webbsändning. Du kan också hitta alla samtal på Youtube.

Samtal fortsätter - möjlighet att dela tankar om scensamtalen

Efter vissa samtal på Se människan-scenen finns möjlighet att mötas i en dialog kring det vi just hört och upplevt. Samtal fortsätter-montern finns mitt emot scenen.
Hur går det till? Efter scensamtalet går alla som vill delta till Samtal fortsätter-montern, mitt emot Se människan-scenen. Samtalet pågår i 30 minuter och varje samtal kan ta emot tio deltagare. Vi delar med oss av våra personliga reflektioner i tur och ordning. En samtalsledare håller i samtalet. Författaren medverkar inte.
Scensamtal som följs av Samtal fortsätter är markerade med en asterisk i programmet.
Läs mer hos Sensus.

Torsdag 22 september

09.15 – 09.25 Morgonmeditation. Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Med trons hjälp går det att möta klimatkrisen med hopp och handlingskraft. Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varberg, utgår från sin och Annika Spaldes klimatbok Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga i sin morgonmeditation.

Medarrangör Argument förlag

09.30 – 09.50 Dödens återkomst *

Coronapandemi, krig och klimatförändringar påminner oss om döden som ett kollektivt problem. Samtidigt blir de gemensamma riterna för död, förlust och sorg allt mer marginaliserade. Vilka former för att möta döden växer fram i katastrofernas spår? Hur hanterar vi sorgen över förlorade världar och arter? Mikael Kurkiala, redaktör för antologin Dödens återkomst, och Camilla Lif, som skrivit kapitlet Requiem över en hemkänsla, samtalar med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Medarrangör Artos förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

10.00 – 10.20 Min väg från flykting till hela Sveriges polis

Som sjuåring flydde han med sin familj från krigets Libanon, 30 år senare är han polis och kämpar mot grov brottslighet och rasism. Samtidigt vill han inte lära sina egna barn arabiska. Hur kommer det sig? En berättelse om flykt, skuld, mellanförskap och utsatthet. Men också om kärlek, familjerelationer, polisarbete och vikten av att vara en bra förälder. Om att börja om från noll och om det magiska ordet välkommen! Nadim Ghazale i samtal med Mia Ås, verksamhetsutvecklare Sensus.

Medarrangör Bokförlaget Forum

10.30 – 10.50  Ett dolt universum – Jordens okända biologiska mångfald *

Hotet mot planetens biologiska mångfald är ett minst lika stort problem som klimatförändringarna. Med ovanliga exempel från naturen och personliga erfarenheter av att upptäckta nya arter sätter Alexandre Antonelli, forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien och professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, fokus på värdet av biologisk mångfald och hur vi kan skydda den. Alexandre Antonelli i samtal med Henrik Grape, präst och Senior rådgivare i klimatfrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Natur & Kultur
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

11.00 – 11.20 Sympati för djävulen

Under sin uppväxt i Livets Ord mötte Johan Heltne en tystnadskultur driven av idealet om den goda människan, fri från moraliska brister. På den prestigefyllda författarskolan Biskops-Arnö möter han en social och estetisk ordning som misstänkliggör gestaltning av moraliska oklarheter. En berättelse om religiös och politisk makt, känslostumhet och möjligheterna till frigörelse i litteraturen och konsten. Johan Heltne i samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Medarrangör Fri Tanke

11.30 – 11.50 Skogslandet – en granskning

De sista riktiga skogarna försvinner, varnar forskare. Vi har aldrig haft så mycket skog som nu, menar skogsbolag och andra forskare. Mitt i brinnande klimatkris finns en djup oenighet om hur skogen på bästa sätt ska kunna både användas och bevaras. En granskning av en av vår tids ödesfrågor, med ett debattklimat fyllt av tystnadskultur, rädsla och hot. Lisa Röstlund i samtal med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Göteborgs stift.

Medarrangör Bokförlaget Forum

12.00 – 12.20 Ovanjorden

En av de sista dagarna på sommarjobbet träffar Oskar renskötaren Eija. Det blir början på en omväl- vande relation – till Eija, till människorna, fjällen, vattendragen och själva luften omkring henne. En suggestiv roman om samhörighet och tillit, och om hur marken kan upplevas ge vika då två människor lyckas komma varandra riktigt nära. 
Mikael Berglund i samtal med Susanne Olbing, församlingsherde i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

12.30 – 12.50 Blir du ledsen om jag dör? *

En berättelse om familj: den första, den som formar förutsättningarna för ens liv, och den andra, den man väljer själv. Två personer utan föräldrar, i ett samhälle som inte bryr sig om förutsättningarna för deras liv. I ett Sverige där unga människor dör, där samhällsväven trasas sönder. Deras möte blir en ömsint skildring av den enorma kraften i att bli sedd av någon annan. Nicolas Lunabba i samtal med Anders Kompass, diplomat och vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Medarrangör Natur & Kultur
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

13.00 – 13.20 Backlashen – Metoo och revolutionen som stoppades

Det var en revolution som skulle förändra allt. Äntligen skulle kvinnors röster bli hörda och brottsoffer få upprättelse. Istället blev det mest tyst. Som chefredaktör för Vecko-revyn har författaren fått stor uppmärksamhet för granskningen av unga kvinnors villkor. Här fokuserar hon på kvinnors motstånd mot sexuella övergrepp, och frågar vad metoo egentligengjorde med oss. Irena Požar i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Medarrangör Weyler förlag

13.30 – 13.50 Den underjordiska solen

Skogen är Melas värld. Där finns de tysta tallarna, den mjuka mossan, fåglarna och alla myllrande småkryp, där finns berget som en gång slukade henne, men sedan lät henne gå. Som vuxen tvingas Mela tillbaka till sitt barndomslandskap. Ur de gamla rummen stiger en berättelse fram om mörker och längtan. Om ett ensamt barn som oväntat får en bror hon avskyr, men långsamt tvinnas samman med. Andrea Lundgren i samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrkoförsamling, med ansvar för kulturfrågor

Medarrangör Natur & Kultur

14.00 – 14.20 Ixelles 

Sedan Mio dog har Rut ensam uppfostrat deras son och skapat ett liv med hus vid havet och anställning på den gåtfulla ”agenturen”, som med hjälp av fiktiva röster manipulerar offentligheten. Men så dyker en medvetslös pojke med en omöjlig inspelning av Mios röst. En vindlande roman om vänskap och längtan, och ett kärleksbrev till fiktion, påhittade liv och bibliotek. Johannes Anyuru i samtal med Maria Essunger, docent i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Medarrangör Norstedts

14.30 – 14.50 Hela livet – en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar

Vad är det egentligen vi vill uppnå med alla hälsomål? Hur påverkar stress och motion varandra och hur färgar din syn på tillvaron i stort dina matvanor. Vi glömmer lätt att den existentiella dimensionen är en förutsättning för god hälsa. Här vävs vetenskaplig kunskap ihop med existentiella frågor utifrån Dag Hammarskjölds Vägmärken, utifrån en hälsosyn som handlar mer om helhet och andlig mognad, och mindre om mätvärden. Anders Rosengren i samtal med Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Medarrangör Norstedts

15.00 -15.45 Seminarium med fokusland Sydafrika: När våld och utsatthet blir vardag *

Ett samtal om situationen i Sydafrika med Ingrid le Roux och Marika Griehsel. Moderator Karin Sarja, avdelningschef på kyrkokansliet.

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

16.00 – 16.20 Såret

Med osviklig blick för detaljer fångar bilderboksskaparen livet på en skolgård: lekarna, kompisarna och gruppdynamiken. Såret handlar om att hamna i centrum, om att plötslig bli synlig och vara den som alla vill prata med. Det är pirrigt och härligt med uppmärksamhet, men vad händer sen, när såret försvinner? Vem bryr sig om ett litet ärr? Emma AdBåge i samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Medarrangör Rabén & Sjögren

16.30 – 16.50 Bra jobbat, mamma pingvin

Den irländska bilderbokskaparen Chris Haughton roar barn över hela världen med sina underfundiga berättelser och starka formspråk. Nu är han aktuell med Bra jobbat, mamma pingvin. Men han är också klimataktivist och kämpar för att göra klimatkrisen begriplig för en ung målgrupp. Vad kan bilden betyda för att vi ska ta in och förstå vad det är som händer? Chris Haughton i samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Samtalet förs på engelska.

Medarrangör Lilla Piratförlaget

17.00 – 17.20  Vård & omsorg *

En roman om den högsta lyckan och den djupaste oron. Om allt man vill berätta för barnet man bär på och ett sökande efter de rätta frågorna – och vad som vad som händer när man får en cancerdiagnos mitt under graviditeten. Att inse att det inte bara är liv som växer i kroppen utan också död. En dialog mellan mamman och fostret om allt det som är grunden för vår existens. Olivia Bergdahl i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Ordfront förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

17.30 – 17.50 Den otyglade skönheten – 5 saker konsten vet om demokratin *

Den otyglade skönheten är en brandfackla för konstens betydelse för människan, samhället och demokratin i en tid då den behövs som allra mest. Med exempel ur litteratur, film, teater och konst, med allt från mellankrigstidens Wien och krigets Sovjet till högläsning för barn i Norrköping och demonstrationer i Kyjiv, visar författaren hur konsten är nödvändig för demokratin och dess överlevnad. Stefan Jonsson i samtal med Per Starke, Svenska kyrkans avdelningschef för gemensamma funktioner.

Medarrangör Norstedts
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

Fredag 23 september

09.15 – 09.25 Morgonmeditation. Arvejord

Ett logiskt inslag i debatten om klimatkrisen är naturens perspektiv. Men hur kan vi med ord fånga det som ligger bortom det mänskliga? Och vilka delar av varat är gemensamma för människan och naturen? Arvejord är en förtrollande episodroman om människoöden i en liten österbottnisk by, där skogen är både en vildmark att tämja, en visthusbod, en tillflyktsort och ett uttryck för folksjälen. Maria Turtschaninoff funderar i sin morgonmeditation över teman från sin senaste roman Arvejord.

Medarrangör Förlaget

09.30 – 09.50 Lyser och lågar *

Hur närmar vi oss människor från andra århundraden? Lyser och lågar är en historisk berättelse med kärlek och folkbildning i fokus. Men hur ska vi i dag förstå dåtidens folkbildning, som under det senaste århundradet blivit så starkt sammanlänkat med det demokratiska samhällets framväxt. Kan dagens människor lära av tidigare bildningsvägar, trots olika livsvillkor? Ulla-Lena Lundberg i samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Medarrangör Förlaget
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

10.00 – 10.20 Åren – Två bröder berättar

Bröderna Westö växte upp i Helsingfors förstäder under rekordåren, i ett land och en familj där det förflutna ständigt gjorde sig påmint. I 50 korta texter rör sig Kjell och Mårten genom minnets skrymslen och vrår. Det handlar om tidens obevekliga gång och tillvarons ständiga föränderlighet. Vad blir kvar, vad minns vi och vilka lärdomar kan vi dra av våra liv? Kjell Westö och Mårten Westö i samtal med Marjut Ervasti, präst i Västermalms församling, Stockholm.

Medarrangörer Albert Bonniers förlag och Schildts & Söderströms

10.30 – 10.50 Generalsekreteraren 

Genom samtal med ingen mindre än Dag Hammarskjöld ges kött och blod åt den rådande ledarskapsmodellen Transformerande ledarskap. Förenta nationernas generalsekreterare delar genom sina bevarade ord både med sig av egna klokheter och blir ett bollplank för bokens författare att förklara modellens teorier. För det är lättare att förstå en modell, när man ser den gestaltad i en verklig människa. Per Starke i samtal med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Medarrangör Storge förlag

11.00 – 11.20 Löftet

Damon Galgut är en av Sydafrikas stora författare och belönades 2021 med Bookerpriset för romanen Löftet. En drabbande familjekrönika om det moderna Sydafrika. Året är 1986 och apartheidregimen går mot sitt slut. Familjen Swart splittras efter mammans död och återses bara på begravningar. Det som återstår är familjegården och de obesvarade frågorna kring ett löfte som aldrig infriats. Damon Galgut i samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet. 

Samtalet förs på engelska.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

11.30 - 11.50 Ukraina – gränslandet *

År 2014 reser Anna-Lena Laurén runt i Ukraina för att se vad som händer i landet efter avsättningen av president Viktor Janukovytj. Hon samlar sina lägesbeskrivningar och Peter Lodenius insiktsfulla genomgång av Ukrainas historia i Ukraina – gränslandet. Åtta år senare anfaller Ryssland Ukraina. Hur ser dagsläget och framtiden ut för landet. Anna-Lena Laurén ger oss en initierad inblick i samtal med Anders Kompass, diplomat och vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Medarrangör Schildts & Söderström
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

12.00 – 12.20 Allt jag inte vill tiga om – en berättelse om sorg, övergrepp och tro mitt i livet

Ärligt och uppriktigt berättar Charlotte Rørth om sitt liv: om övergrepp, om att föda barn, vara mor, mista sin son och om att våga läsa Bibeln med egna ögon. Där upptäcker hon – för henne själv helt oväntat – att själva kärnan i kristendomen ger henne ny styrka. Styrka till att leva ett liv med en rakare och starkare rygg. En stark och tankeväckande bok om att vara kvinna och troende i dag. Charlotte Rørth i samtal med Kerstin Dillmar, präst på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Libris bokförlag

12.30 – 12.50 En handfull vind  

På en balkong i Teheran sitter Minou och hennes son och väntar. Det är 1978 och på gatan nedanför har revolutionen tagit fart. 40 år senare irrar Minou och hennes familj omkring i Uppsala, fortfarande påverkade av spillrorna av det som varit. När hennes mamma är döende bestämmer hon sig för att återvända till Iran. En berättelse om kamp, flykt och samhörighet, speglad genom de olika personernas liv. Negar Naseh i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Carl Johans församling, Göteborg.

Medarrangör Natur & Kultur

13.00 – 13.20 Röda sirener – en ukrainsk familjehistoria

En gripande skildring av Ukrainas 1900-tals historia. Journalisten Victoria Belim återvänder till sitt ukrainska barndomshem. Hon vill skriva om onkel Nikodims mystiska försvinnande på 1930-talet, familjehemligheten som bevarats i generationer, men möts av en mur av tystnad. Belim bjuder på en fascinerande ukrainsk resa, fylld av varma och gästfria människor, som bär Ukrainas historia på sina stolta, men trötta axlar. Victoria Belim i samtal med Maria Bergius, präst i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Samtalet förs på engelska.

Medarrangör Brombergs

13.30 – 13.50 Europas mödrar - de senaste 43 000 åren *

Europas mödrar och fäder har vandrat olika vägar. Nu börjar forskare med hjälp av genteknik  kunna urskilja hur vandringsmönstren skiljer sig åt. Resan går från regnskogens schimpanser till Nordens sköldmör, via Neandertal-sex till ett 5 000 år gammalt incestfall. Karin Bojs borrar i äldre påståenden om folkvandringar och könsroller och visar vad den allra senaste vetenskapen har att säga. Karin Bojs i samtal med Sara Wrige, teknologie doktor i fysik och präst i Caroli församling, Borås.

Medarrangör Albert Bonniers förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

14.00 – 14.20 Oceankänslan – om behov av en ny berättelse

Varför det fortfarande är så svårt att enas om det mest grundläggande: överlevnaden för livet på planeten. Varför är inte alla engagerade i det som är vår tids viktigaste fråga? Och hur ändrar vi på det? Efter mer än ett decennium på högsta politiska nivå lämnade Isabella Lövin sina poster. Oceankänslan är hennes skildring av tiden i politiken och de utmaningar vi står inför. Isabella Lövin i samtal med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Göteborgs stift.

Medarrangör Natur & Kultur

14.30 – 14.50 Regnet

Ett mångfacetterat Europa där människor med olika bakgrund samlas. En tillvaro där det genuina och självklara ställs mot krafter som utnyttjar och avvisar både invånarnas önskemål och förväntningar och den stad de lever i. Om hur några unga människor i Porto bestämmer sig för att göra något radikalt åt den kapitaldrivna gentrifiering och exploatering som pågår i den historiska stadskärnan. Maxim Grigoriev i samtal med Marjut Ervasti, präst i Västermalms församling, Stockholm.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

15.00 - 15.30 Seminarium med fokusland Sydafrika:
Ett land i förändring *

Arvet efter apartheid, demokratiutveckling, könsrelaterat våld, ekonomiska klyftor och klimatkrisen är några av alla viktiga samhällsfrågor som påverkas av kyrkans roll i det sydafrikanska samhället. Många vill se en kyrka som står utanför politiken, medan andra efterfrågar ännu tydligare ställningstagande i frågor med avgörande betydelse för landets utveckling. Så vad är egentligen kyrkans roll i samhällsutvecklingen och hur ser det ut i ljuset av sin historia? Och vad händer när alla inte är överens? Ett samtal mellan Frank Chikane, sydafrikansk statssekreterare, författare och pastor, och Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan. Moderator: Karin Sarja, avdelningschef på kyrkokansliet.

Samtalet förs på engelska.
Arrangör: Svenska kyrkan Se människan
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

15.40-15.50 Sydafrikas utmaningar

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, talar om Act/Svenska kyrkans roll i dagens Sydafrika.

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan

16.00 – 16.20 Stargate. En julberättelse

Det närmar sig jul och Ronjas pappa har än en gång blivit arbetslös. Han hänger på stamstället Stargate, medan Ronja säljer kransar och julkärvar ”till förmån för fattiga barn”. Det är hjärtskärande utan att vara sentimental, grundat i omutlig empati. Efter succén med Vinternoveller romandebuterar en av de starkast lysande stjärnorna i den norska litteraturen. Ingvild H. Rishøi i samtal med Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrkoförsamling, med ansvar för kulturfrågor.

Samtalet förs på norska och svenska.

Medarrangörer Flo förlag och Voksenåsen

16.30 – 16.50 Jag såg ett träd

Eva Ströms dikter från pandemiåren tar avstamp under träden, under lönnarna, kastanjerna, lindarna, popplarna, ekarna, valnötsträden, tallarna, granarna, robiniorna, bokarna, alarna och under den första asken. De talar om nuets plågor men också om uråldriga myter, helgon och himlakroppar. I sin senaste diktsamling ser författaren på tillvaron med drömmens gränslöshet, med ursinne, extas och humor. Eva Ström i samtal med Lena Sjöstrand, teologie doktor och präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

17.00 – 17.20 I dina händer *

En spänningsroman som belyser sprickorna i vårt samhälle. Malin Persson Giolitos drabbande skildring handlar om gängkriminalitet och unga pojkar i en utsatt förort. Den beskriver en desperat och kriminell tillvaro mitt ibland oss, i ett segregerat samhälle där det är svårt att få hjälp för unga människor som inte ser någon framtid inom lagens råmärken. Malin Persson Giolito i samtal med Gudmund Erling, kriminalvårdspräst i Göteborg.

Medarrangör Wahlström & Widstrand
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

17.30 – 17.50 Detaljerna

En roman med fyra porträtt och tusen detaljer, om tummade pocketböcker, psykedelisk dans och kippande oro. Huvudpersonen ligger i hög feber och minns alla som har stått henne nära, men försvunnit ur hennes liv. Men kan en älskad människa verkligen försvinna? Och vem är det egentligen som porträtteras, personen som avbildas eller den som håller i penseln? En berättelse om vilka vi är, vilka vi varit och vilka vi blev. Ia Genberg i samtal med Lotta Fång, präst i Hägerstens församling, Stockholm.

Medarrangör Weyler förlag

18.00 – 18.20 Jag kom inte ut – jag blev mig själv *

Ann-Christine Ruuth föddes på 1950-talet, fick namnet Åke och växte upp i en kyrklig småländsk familj. Tidigt kände Åke sig annorlunda, men det fanns ingenting i hans värld där det kunde speglas eller ta plats. Vem var han, kyrkoherden och trebarnspappan, och vad behövde han för att bli hel? Till slut fick det bära eller brista. 2010 blev Ann-Christine sig själv, 58 år gammal. Först nu berättar hon sin egen historia. Ann-Christine Ruuth i samtal med Mia Ås, verksamhetsutvecklare Sensus.

Medarrangör Norstedts
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

18.30 – 18.50 Verkligheten

En familj är huvudpersoner i en dokusåpa och desto längre tiden går, desto mer krackelerar verkligheten. För vad sker med människan när hon ständigt har publik och vad blir viktigt när vi ständigt visar upp vårt liv för andra. Vad är sant och vad är falskt? Det vi själva värderar eller det andra vill se? En roman om vår samtid och om vad existens och verklighet faktiskt innebär. John Ajvide Lindqvist i samtal med Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg.

Medarrangör Ordfront förlag

Lördag 24 september

09.15 – 09.25 Morgonmeditation. Kromosomparken 

Efter flera kritikerrosade diktsamlingar romandebuterar Jonas Gren med Kromosomparken. Det handlar om systrarna Ella och Vera, om spindlar som kyler ner atmosfären och om det fortsatta livet på planeten. Boken kan beskrivas som en klimatroman, på så vis att uppvärmningen av jorden är en premiss för berättelsen, men ännu mer är det en roman om människor och deras stundom irrationella levnadsbana. Poeten Jonas Gren tar avstamp i Kromosomparken i sin morgonmeditation.

Medarrangör Weyler förlag

09.30 – 09.50 Hur vi levde – den gudomliga komedin i Sverige *

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Från Dante till pandemin, från politiken till filosofin, leds vi på en resa genom vår tids största frågor: Vilka är vi? Och hur blev vi så här? Hur vi levde är en rannsakan av samtiden och vår tids syn på livet och vad som gör livet värt att leva. Niklas Ekdal i samtal med Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Mondial förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

10.00 – 10.20 Koryféerna – en konspirationsroman

Mordet på en hög politiker ska inte utredas som ett mord på stan bara för att det råkar ske på stan. Med hjälp av fiktionens verktyg kastas ett skarpt ljus över ett trauma och dess upprinnelse, där verkligheten kan behöva dikten för att lösningen på gåtan ska framträda. Den tredje delen i Anderssons romanberättelse om det svenska 1900-talet utspelas med mordet på en statsminister som fond. Lena Andersson i samtal med Björn Vikström, professor i systematisk teologi och tidigare biskop i Borgå stift i Finland.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

10.30 – 10.50 Svart historia

Det finns de som ser på Afrika som ett enda land, som ett mörkt hörn av världen där de har noll koll på kontinentens komplexa historia. Från uråldriga folkvandringar med massiva konsekvenser till den trans-sahariska slavhandeln och den karibiska frihetskampen. Att kasta nytt ljus över den sortens tankegångar var författarens utgångspunkt när han startade Instagramkontot Svart historia – som nu blivit bok med samma namn. Amat Levin i samtal med Gudmund Erling, kriminalvårdspräst i Göteborg.

Medarrangör Natur & Kultur

11.00 – 11.20 Det elfte manuset

Den legendariska Hanne Wilhelmsen är sedan länge pensionerad och lever isolerad, men när Norge stängs ner under pandemin vågar hon sig åter ut i skydd av mörkret. Mot sin vilja blir hon indragen i en mordutredning, på en kvinna ingen verkar bry sig om. Samtidigt försvinner ett värdefullt manuskript från ett av Norges största förlag. En berättelse om samhällsengagemang, familjehemligheter, svek och olika identiteter. Anne Holt i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Samtalet förs på norska.

Medarrangör Piratförlaget

11.30 – 11.50 Girig-Sverige – så blev folkhemmet ett paradis för de superrika *

Sverige var länge känt som ett av världens mest jämlika länder. Men nu har något skett. Klyftan mellan de superförmögna och resten av befolkningen har ökat snabbt och jakten på snabba pengar har blivit en ny folkrörelse. 1996 fanns det 28 miljardärer i Sverige. I dag är de 542. Hur kunde det bli så här? Och vad innebär detta för samtiden och framtiden? Andreas Cervenka i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Natur & Kultur
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

12.00 – 12.20 Ihågkom oss till liv

Detektivarbetet för att få veta vad som egentligen hände de släktingar som försvann under andra världskriget för berättaren och läsaren över tre kontinenter, men också genom tid och rum. Med sin unika förmåga att enkelt och slagkraftigt skildra vår existens berättar Joanna Rubin Dranger i sin tecknade dokumentärroman om det allra svåraste på ett sätt som både drabbar oss och ger nya insikter. Joanna Rubin Dranger i samtal med Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

12.30 – 12.50 Tredje, och sista, romanen om Bjørn Hansen

77-åriga Bjørn Hansen bor i en etta i centrala Oslo och har slutat intressera sig för omvärlden. I rädsla för dödens allvar debatterar han sina himmelska föreställningar med de som gått före honom. Men en dag knackar svärdottern på dörren, med Bjørns sonson i släptåg. Han har kommit in på universitetet i Oslo och vad passar bättre än att han flyttar in hos sin ensamma farfar? Dag Solstad i samtal med Lena Sjöstrand, teologie doktor och präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Samtalet förs på norska.

Medarrangör Ordfront förlag

13.00 – 13.20 Försoningens väg – teologiska och diakonala perspektiv på försoning, upprättelse och liv *

Behovet av försoning på såväl individ- som samhällsnivå gör sig ständigt påmind i världen av i dag – men också i mötet med Sydafrikas historia. Så vad är försoningens roll för mänskligt välbefinnande och hur ska försoningsprocessen se ut? Försoning måste bli konkret och tillämpbar om den ska kunna vara till hjälp i våra liv och den behöver förankras teologiskt, så att man vet varför man gör det man gör. Präst Ulrica Fritzson och diakon  Ebba Älverbrandt i samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift.

Medarrangör Verbum
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

13.30 – 13.50 Och där var många andra kvinnor – en bortglömd frihetsrörelse *

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Men den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades i stället en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden. Syster Sofie Hamring O. P. i samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Medarrangör Artos & Norma bokförlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

14.00 – 14.20 Instrumenten - memoarer under konstruktion

I Instrumenten, första delen av flerbandsverket Memoarer under konstruktion, berättar artisten Eva Dahlgren om sitt liv och sin karriär. I personliga, kloka och klarsynta texter berättar hon om barndom, om familjen, om musiken, om instrumenten, om mat och om resor. Varje kapitel inleds med fotografier tagna av Eva själv, som en visuell anfang till den egna berättelsen. Eva Dahlgren i samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Carl Johans församling, Göteborg.

Medarrangör Piratförlaget

14.30 – 14.50 Onda nätters drömmar – november 1942 och andra världskrigets vändpunkt i 360 korta kapitel

Brev, dagböcker och memoarer ger 39 personliga och samtida vittnesmål som tillsammans skapar en lika laddad som intim bild av krigets vändpunkt. De personliga berättelserna visar händelserna inifrån och med en ofta svåråtkomlig närhet, vilket får historien att framträda på ett alldeles nytt vis. Så vad kan vi i dag lära av dessa 39 personers historier och finns det ett samband till hur vi berättar om krig i dag?
Peter Englund i samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Natur & Kultur

15.00 - 15.45 Seminarium med tema Klimatkrisen:
En fråga på liv och död – klimatkrisen ställer ekumeniken på sin spets*

Om vattennivåerna fortsätter stiga kan Fiji försvinna i havet, i Ghana riskerar temperaturhöjningarna att leda till torka och i Sverige kan färskvattnet ta slut på Gotland. Så hur ska den kristna gemenskapen hantera de existentiella frågor som väcks när klimatkrisen slår olika hårt mot olika grupper. Hur värnas solidariteten och jämlikheten i en krisdrabbad värld, när sinsemellan lika viktiga frågor prioriteras olika. Och vad spelar klimatdiskussionen för roll i det ekumeniska arbetet? Ett samtal med kardinal Peter Turkson, Vatikanens främsta talesperson i klimatfrågor och James Bhagwan, generalsekreterare Pacific Christian Council, under ledning av Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan.

Samtalet förs på engelska.
Arrangör: Svenska kyrkan Se människan
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

16.00 – 16.20 Den som dödade helvetets änglar

I kampen mot extrem och välorganiserad brottslighet sätter två pensionärer livet på spel. Men de är inte vilka män som helst, utan ett mycket omaka par som det är oklokt att underskatta. Den ena med oöverträffade kunskaper och erfarenheter av militära operationer, den andra med intellektuell kapacitet och journalistiska bedrifter i bagaget. Deras namn är Carl Hamilton och Erik Ponti. 
Jan Guillou i samtal med Mikael Ringlander, präst och programchef för Se människan.

Medarrangör Piratförlaget

16.30 – 16.50 Profeten och idioten

Domedagsprofeten Petra, den måttligt begåvade mästerkocken Johan och 75-åriga bloggdrottningen Agnes ger sig ut på resa i Europa, i ett sista ärende innan jorden går under. Givetvis går inget som planerat. I en tid av stora samhällsförändringar, polarisering, pandemi, väpnade konflikter och rädsla inför framtiden, hur kan vi bäst använda humorn för att nå fram? Och kan människor verkligen bli tröstade av en god bok? Jonas Jonasson i samtal med Åke Bonnier, biskop i Skara stift.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

17.00 – 17.20 Större trygghet aldrig fanns *

Vad är priset för trygghet och går det att försäkra sig mot det onda utan att skapa nya former av ondska? Detta är bland annat ämnet i Klas Östergrens roman, som spinner vidare på ett 50 år gammalt fiktivt mord, iscensatt av konstnären Björn Lövin. Genom att söka gåtans lösning sätts fokus på trygghet och vad det egentligen innebär i ett samhälle, politiskt och personligen. Klas Östergren i samtal med Kristina Ljunggren, präst i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Bokförlaget Polaris
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

17.30 – 17.50 Lilla fredsboken – om att vara följare till Jesus på fredens väg

Vad betyder det egentligen i dag att vara Jesu efterföljare och slå följe med honom på fredens väg? Ett liv i fred med sig själv, skapelsen och sina nära, men också i relation till de medmänniskor vi inte känner vid namn. Det handlar om de små stegen i surdegens och senapskornets anda. Om det som låter oss vara en del av hoppet om att en annan värld är möjlig. KG Hammar och Lotta Fång i samtal med Elisabet Pettersson, chef för prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Medarrangör Verbum

 

Söndag 25 september

09.15 – 09.25 Morgonmeditation. Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Med trons hjälp går det att möta klimatkrisen med hopp och handlingskraft. Diakon Annika Spalde utgår från sin och Fredrik Ivarssons klimatbok Med alla levande varelser – Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga i sin morgonmeditation.

Medarrangör Argument förlag

09.30 – 09.50 Vid regnbågens slut finns en katt *

Katten Kerstin har blivit ett fenomen på Instagram med närmare 90 000 följare. Men berättelsen om Kerstin Strömstedt är något mer än vardagliga anekdoter på sociala medier – där utvalda delar nu blivit bok. Genom ögonen på sin katt säger artisten Niklas Strömstedt något om livet i det lilla perspektivet, som i samklang med Lars Lerins bilder skapar en annorlunda ingång till livets sorger och glädjeämnen.
Lars Lerin och Niklas Strömstedt i samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift.

Medarrangör Mondial förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

10.00 – 10.20 I en sal på lasarettet – en berättelse om min mamma, tuberkulosen och folkhemmet

Som sjuåring insjuknar författarens mamma i tbc och skickas i väg på barnsanatorium i tio månader. Vistelsen på sanatoriet, hemkomsten, rädslan för att bli sjuk på nytt och tystnaden som omger sjukdomen i familjen blir till erfarenheter som präglar hela hennes liv. Genom det privata berättas också om den fruktade lungsjukdom som skördat så många liv och dess prägel på samhället. Björn Wiman i samtal med Björn Vikström, professor i systematisk teologi och tidigare biskop i Borgå stift i Finland.

Medarrangör Norstedts

10.30 – 10.50 Oceanen

Jean-Jacques Rousseau är en av Europas mest omtalade personer. Hösten 1765 tillbringar han 45 dagar på ön Ile Saint- Pierre på flykt undan offentligheten efter att hans upplysta resonemang om religion väckt anstöt och han anklagats för att vara en avfälling. Livet på ön är en tillflykt, men snart kan filosofen inte fly längre. Oceanen är en roman om en kompromisslös solitär. Steve Sem-Sandberg i samtal med Alf Linderman, direktor för Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

11.00 – 11.20 Föda åt min hämnd *

September 1940. Sebastian Sanzinger är stridspilot i Luftwaffe. Hemma väntar fästmön Anna och tanken på deras bröllop och det frikostigt utportionerade metamfetaminet är det enda som håller honom uppe. Under en bombräd får han motorfel och vänder tillbaka hem till Tyskland. En handling som får avgörande konsekvenser. En roman om en ung idealist som sjunker allt djupare ner i förnedringen. Bengt Ohlsson i samtal med Birgitta Westlin, präst i Lundby församling, Göteborg.

Medarrangör Albert Bonniers förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

11.30 – 11.50 Båten   

Hur ser friheten ut när man är fri? Sex kvinnor samlas i Kapstaden för att segla över Atlanten. De är fullständiga främlingar för varandra. De flesta är över femtio, på andra sidan karriär och familjeliv. I kontakt med elementen – stormen, havets djup, himlens väldighet – faller fernissan snabbt av och det som besättningen bär inom sig spelas upp. Vilka blir vi då? Ett existentiellt äventyr ombord på en segelbåt. Lotta Lundberg i samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Natur & Kultur

12.00 – 12.20 Mitt stora vackra hat – en biografi över Victoria Benedictsson

Victoria Benedictssons oförutsägbarhet och självständighet fortsätter att fascinera, liksom hennes självmord. Dog hon av olycklig kärlek, i sviterna av barndomens övergrepp eller som en logisk följd av ett patriarkalt system? Boken sätter ljuset på en storslagen människas inre landskap, i en tid då vetenskap och idéer om jämlikhet utmanade en gammal kristen ordning, inte minst i Norden. Elisabeth Åsbrink i samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

12.30 – 12.50 Slugger

Johan närmar sig 60-årsåldern och funderar på hur samhället egentligen har utvecklats. I en tid av global uppvärmning är samhällsklimatet kallare än någonsin – eller var det egentligen inte alls bättre förr? Slugger är tredje delen i samtidssviten som började med Underdog (2001) och följdes av Outsider (2011) och följer familjen Kraft från 1970-talet tills i dag. Torbjörn Flygt i samtal med Elisabet Pettersson, chef för prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

13.00 – 13.20 Triomf *

Johannesburg, 1994. Den vita familjen Benade känner förändringens vindar blåsa när Sydafrika står inför sina första demokratiska val. Och de gillar det inte. Van Niekirks debutroman från samma år skildrar ett samhälle i djupt förfall och hur en familj som på alla sätt gynnats av ett rasistiskt system faller samman. En brutal, skitig och våldsam skildring av en historisk händelse som då pågick runt författaren i realtid. Marlene van Niekerk i samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Samtalet förs på engelska.
Medarrangör Weyler förlag
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

13.30 – 13.50 Dröm, baby, dröm

En människa som inte kan sluta sörja: Vad är det hon sörjer egentligen? Alla de dödas död eller bara den egna oförmågan att leva. En orättvis värld eller en gammal barndom. En förälder eller en omöjlig kärlek. Vad ska hon göra med all sorg? Gå i terapi? En diktsamling om det stoff som sorgen vävs av: kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, husdjuren. Den oändliga barndomen. Jenny Tunedal i samtal med Birgitta Westlin, präst i Lundby församling, Göteborg.

Medarrangör Wahlström & Widstrand

14.00 – 14.20 Yani

Debutroman som träffsäkert skildrar stark vänskap, mellanförskap, saknad, sorg och samhörighet. En inblick i orten genom ögonen på tre killar från Botkyrka, som mest är som vilka ungdomar som helst. Men möjligheterna är smalare. ”Antingen gör man värsta karriärresan och klättrar upp från ingenting till miljonär, eller så står man i centrum och becknar. Man kan inte bara existera”, säger författaren. Nora Khalil i samtal med Marika Palmdahl, församlingsherde i Masthuggs församling, Göteborg.

Medarrangör Natur & Kultur

14.30 – 14.50 Nuckans hjärtespalt

Nuckan vill föra andra samtal om kärlek, makt och relationer än de som ryms i vår tids ideal om romantisk tvåsamhet. För hur kan en samlevnadsform, som gör så många så olyckliga och begränsade, betraktas som ett tecken på normalitet? 
Nuckans hjärtespalt är radikalare än vanliga relationsspalter och tar frågor om kärlek och ensamhet på största allvar, men är också full av humor. Malin Lindroth i samtal med Lotta Fång, präst i Hägerstens församling, Stockholm.

Medarrangör Norstedts

15.00 - 15.45 Seminarium med tema Klimatkrisen:
Mod och motstånd – unga utmanar och tar plats i klimatfrågan *

Det är känt att mänsklig aktivitet är huvudorsaken till klimatförändringarna, liksom vad som behöver göras för att bromsa den globala uppvärmningen. Så varför händer inte mer, vad är det som brister i människans roll till skapelsen? Vilka är de viktigaste klimatfrågorna för Sverige just nu och hur ska Sápmis speciella förutsättningar förvaltas? Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras, men vad innebär det egentligen i praktiken?

Ett samtal mellan klimataktivist Greta Thunberg och Sáminuorras förbundsordförande Sara-Elvira Kuhmunen, under ledning av Amanda Björksell, Ageravolontär & representant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) vid FN:s miljö- och klimatkonferenser.

Arrangör: Svenska kyrkan Se människan och Bokförlaget Polaris
*Scensamtalet följs av Samtal fortsätter 

16.00 – 16.20 Jorden – vår planets historia och framtid 

Nio processer styr tillståndet på vår planet – och alla är överansträngda. För att säkerställa färskvatten, klimatet och den biologiska mångfalden för framtida generationer behövs kunskap. Jorden – vår planets historia och framtid är en forskningsexposé som i sig utgör en omvälvande resa. Boken är skriven tillsammans med Owen Gaffney och ligger till grund för dokumentären Breaking Boundaries – The Science of Our Planet. Johan Rockström i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Natur & Kultur

16.30 – 16.50 Minnesbrunnen – om helgon, skallmätare och hotet mot demokratin

Fem historiska nedslag blir en språngbräda ut i samtiden, och in i framtiden, och visar hur vårt sätt att minnas, av flera olika skäl, nu håller på att förändras. Med teman som glömska, spårtydning och minnets återkomst berättas om allt från det medeltida helgonet S:t Botvid till antropologen Gustaf Retzius märkliga resa på den finska landsbygden. Maja Hagerman i samtal med Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiske sekreterare.

Medarrangör Norstedts