Foto: Kristin Lidell

Scenprogram Se människan 2021

Här hittar du information om det fullmatade programmet på Se människan-scenen 2021. Vill du följa Bokmässan direkt går du in och köper biljett på Bokmässan Play. Där kan du också ta del av författarsamtalen på Se människan-scenen. Dagarna inleds med en morgonmeditation. Från den 26:e oktober kommer alla samtalen från Se människan-scenen att finnas här på svenskakyrkan.se/bokmässan.

Torsdag 23 september

09.15-09.25 Mer levande med åren    

I Sverige lever vi allt längre och gruppen seniorer blir allt större. Patricia Tudor-Sandahl berättar om modet att åldras ur ett existentiellt perspektiv, om att inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv och om att bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss människor.

Medarrangör Libris

9:30-9:50  Gudomliga komedier                       

I trebandsverket Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens diskuterar teologen Ola Sigurdson vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna uppfatta något som roligt. Det rör sig om en historisk, filosofisk, psykoanalytisk och teologisk exposé av människan som ett humoristiskt väsen och hur hon måste vara utom sig själv för att vara sig själv. Ola Sigurdson i ett samtal med Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet.

Medarrangör Glänta

10:00-10:20  Om tiden och vattnet – en berättelse om vår framtid  (Samtalet är förinspelat)           

Glaciärerna smälter, havsnivån stiger och försurning kommer att ge haven en kraftigt förhöjd pH-nivå. Det är förändringar som påverkar allt liv på jorden. Här målas upp en bild av vår historia, nutid och framtid, en påminnelse om att varken det förflutna eller framtiden är långt borta. Hör ett samtal mellan Andri Snaer Magnason och Sara Wrige, präst i Borås Caroli och teknologie doktor i fysik.
Samtalet sker på engelska.

Medarrangör Norstedts

10:30-10:50  Jord och gudar               

Vid en arkeologisk utgrävning öppnas en tusenårig grav utanför Maria Küchens ytterdörr. Kvarlevor blottas. Frågor ställs på sin spets. Vilka har levt här före oss? Vad har vi för ansvar för dem som ska komma? Om det, och om jord – biologiskt, ekologiskt och existentiellt – handlar boken. Maria Küchen i ett samtal med Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Natur & Kultur

11:00-11:20  Bibelns okända kvinnor                

Charlotte Frycklund skrev brev till Bibelns kvinnor, de som annars bara nämns i en bisats eller presenteras som en del av sina mäns berättelser – och märkte hur kvinnorna blev huvudpersoner och började tala tillbaka. Deras berättelser ger oss insikter också om våra egna liv. Samtalet leds av Caroline Krook, biskop em.

Medarrangör Argument Förlag

11:30-11:50  Min storslagna död                        

Jenny Jägerfeld tar sig an de stora och svåra existentiella frågorna med allvar – och humor. Med djup respekt för läsaren och ämnet gestaltar hon psykisk ohälsa, adhd, barnfattigdom, könsidentitet, självmord och utanförskap. Här ställs frågan: Är priset man får betala för att vara populär att bli någon man egentligen inte är? Här samtalar hon med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Rabén & Sjögren

12:00-12:20  Den dolda superkraften omtyckthet 
(SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT) 

Professor Lars-Johan Åge vill undersöka den dolda superkraften som är omtycktheten. Studier visar att människor som fokuserar mer på omtyckthet än popularitet både mår bättre och når längre i arbetslivet. Vi har allt att vinna på att återupptäcka omtycktheten — särskilt efter ett år som för många inneburit isolering eller påtvingad zoom-narcissism. Samtalsledare är Marjut Ervasti, präst och kaplan i Kungsholms kyrka i Stockholm.

Medarrangör Volante

12:30-12:50  Dante – Den förste författaren                

Dante Alighieri är en av världslitteraturens mest uppburna författare, men hur såg hans liv ut? Anders Cullhed, Nordens stora Danteauktoritet, skildrar hans bistra levnadsöde mot en rik bakgrund av 1200-talets politiska, ekonomiska och kulturella omständigheter. Samtalsledare är Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Medarrangör Natur & Kultur

13:00-13:20  Den tysta minoriteten        

I många år hade Stina Oscarson passerat matkön utanför S:ta Clara kyrka i Stockholm. Så en dag bestämde hon sig för att stanna. För att se vilka det var som stod där och genom deras ögon försöka förstå lite mer av Sverige. I närmare ett år har hon sedan följt människor för vilka falluckan i folkhemmet öppnats. KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop, samtalar om boken med Mikael Ringlander, programansvarig.

Medarrangör Mondial

13:30-13:50 Lowkey               

Melody Farshins uppföljare till debuten Mizeria, är en unik inifrånskildring av miljonprogrammen, skriven på ett språk som både utgör en identitetsmarkör och signalerar såväl tillhörighet som utanförskap. Samtalsledare är Christina Byström, samordnare inom Svenska kyrkan.

Medarrangör Bonnier Carlsen

14:00-14:20  Lyssna på musik: upplevelser, mening och hälsa                    

Vad händer med oss när vi lyssnar på musik? Och hur beskriver vi våra upplevelser? Professor emeritus i musikvetenskap Lars Lilliestam har diskuterat detta i detalj med tio personer med fokus på temat musik, hälsa och livsåskådning. Här samtalar han med Cecilia Nyholm, präst i Göteborgs stift.

Medarrangör Bo Ejeby Förlag

14:30-14:50  Vad dina ögon såg                            

Ester och Leon Rytz var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren under 2:a världskriget. De miste allt: sina familjer, sitt land, sin ungdom. Mot alla odds lyckades de överleva slavarbete, sjukdomar, svår svält och till och med dödsmarschen. De kom så småningom till Sverige, och hamnade i Borås. Båda började arbeta i den framväxande textilindustrin, där de träffades och blev blixtförälskade. Bokens författare Snezana Bozinovska i ett samtal med Maria Bergius, domkyrkokomminister i domkyrkan Göteborg.

Medarrangör Norstedts

15:00-15:20   Allt som inte syns                            

En oväntad och hemlig vänskap uppstår mellan Ester och Joel, mobbaren och den mobbade. Men i skolan, första året på högstadiet, eskalerar förföljelsen. Runt barnen finns en vuxenvärld som står handfallen. Vem av skolkamraterna vågar anförtro sig, bekänna eller skvallra? Hur kan trygga rum skapas? Och hur kan vuxenvärlden leva upp till sitt ansvar? Katarina von Bredow i ett samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift.

Natur & Kultur                      

15:30-15:50  Den florentinska liljan                

Vi får följa tre generationer kvinnor genom flera av 1400-talets avgörande händelser: bankväsendet med multinationella företag, humanismen, utbildningsväsendet, konst och kultur, ingenjörskonst och arkitektur, kosmologi och filosofi med centrum i Florens, när Europa gick ifrån medeltid till renässans. Per Starke i ett samtal med Werner G. Jeanrond, professor i systematisk teologi.

Medarrangör Storge förlag

16:00-16:20   Fri vilja och mänskligt ansvar – illusion eller verklighet?                                  

Nästan alla människor upplever frihet att inom vissa gränser tänka, tro och handla som man vill. Därav följer också ett personligt ansvar. Men har vi människor verkligen denna frihet? Vad säger vetenskap och forskning? Och hur påverkar svaret på dessa frågor hur vi kan hantera samtidens globala utmaningar? Direktor för Sigtunastiftelsen Alf Linderman samtalar med ärkebiskop Antje Jackelén, och professor och biofysiker Hans Liljenström.

Medarrangör Fri tanke

16:30-16:50   Myten om vikingen                       

Den klassiska bilden av vikingen skapades under en dramatisk tid på 1800-talet. Krisen var nära, tidens värderingar påverkades i grunden. Under denna period tog bilden av den välkände vikingen form. Historien iscensattes genom mode och konst, på museer och teater. Arkeologen Anna Lihammer och museichefen Ted Hesselbom samtalar med Caroline Krook, biskop em.

Medarrangör Historiska Media

17:00-17:20   Landet utanför: Sverige och kriget 1940–1942                          

I del ett av Landet utanför skildrades Sverige under det första dramatiska krigsåret. I denna andra del sträcker sig handlingen från den mörka hösten 1940 till slaget om Stalingrad hösten 1942. I centrum av berättelsen står striderna om den svenska eftergiftspolitiken mot Tyskland. Vi möter en rad kända och mindre kända svenskars skiftande livsöden i krigets skugga. Henrik Berggren i ett samtal med Alf Linderman, direktor Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Norstedts

17:30-17:50  Kärleken är att jag vill att du finns                       

Augustprisvinnande Oskar Kroon skriver gärna om vardagspappor som blir sjuka eller försvinner. Hur uttrycker man sin pappa-längtan när man saknar ord för sina känslor? Vad händer när en pappa hamnar i koma och både finns och är borta på samma gång? Efter en fruktansvärd bilolycka rasar 15-årige Werners värld. Här samtalar Oskar Kroon med Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Brombergs   

Fredag den 24 september            

09.15-09.25 Mer levande med åren    

I Sverige lever vi allt längre och gruppen seniorer blir allt större. Patricia Tudor-Sandahl berättar om modet att åldras ur ett existentiellt perspektiv, om att inte nöja sig med att leva på ytan av sig själv och om att bli sams med det paradoxala och motsägelsefulla som ryms inom oss människor.

Medarrangör Libris

9:30-9:50  Naturen vi ärvde                                 

Henrik Ekman har bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem som dykt upp har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya uppstått. Mer komplexa och globala, svårare att lösa. Världen över fortsätter jordbruk och skogsbruk att utarma den biologiska mångfalden. Klimatet har blivit vår tids ödesfråga. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Norstedts

10:00-10:20  Kvällstidningsteologi                     

Joel Halldorf har samlat sina tidningskrönikor som ger ett decenniums perspektiv på aktuella frågor, allt från populism i decenniets början till en världsomfattande pandemi som avslutar de tio åren. Samtalsledare är KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Libris bokförlag

10:30-10:50  Om Nadja                 

Kan man skriva en levnadsberättelse över någon som knappt kan kommunicera? Som inte kan tala och vars behov ständigt måste tolkas av andra? Fanny Ambjörnson vill försöka. Hon berättar om Nadja, sin gravt funktionsnedsatta syster, om familjen, om åldrande föräldrar vars dotter aldrig kommer att kunna klara sig själv. Kan man skriva en biografi om en människa som inte själv kan berätta? Vad är ett liv och vad gör det värt att leva? Fanny Ambjörnson i ett samtal med Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift och teologie doktor.

Medarrangör Norstedts 

11:00-11:20 Religion, politik och feminism i världens mest sekulariserade land              

Att vara både frikyrkopastor och feminist kan vara komplicerat. Esther Kazens tro har kantats av tvivel och frustration över en religion som utövat både kvinnoförtryck, homofobi och rasism. Kan man vara vän med både sin tro och sina tvivel? Är det är fullt rimligt att vara troende, feminist och allierad för HBTQ-personers rättigheter? Esther Kazen samtalar med Elisabeth Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Medarrangör Bazar Förlag

11:30-11:50 Humlan Hanssons hemligheter                             

Det är mycket som går snett på kort tid för 11-åriga Humlan. Hon förlorar sin bästa vän efter att ha varit hemma två veckor sjuk i vattkoppor, och oroar sig för faster Fanny som hamnat på psyket. Ett samtal om ensamhet, svärta, psykisk sjukdom och vargtimmes-ångest i barnlitteraturen mellan Kristina Sigunsdotter och Lotta Fång, präst i Hägerstens församling.

Medarrangör Natur & Kultur

12:00-12:20  Singulariteten                                  

En kvinna letar efter sitt barn. Hon letar längs cornichen där dottern brukade arbeta. Hon letar tills hon blivit galen av sorg. Du är på semester, med ett barn som börjat växa i magen, och ser någon falla från cornichen. Senare ska du så länge som möjligt vägra att föda ditt döda barn, så länge barnet finns kvar inuti dig kan det inte helt tas ifrån dig. Kvinnan som förlorat sitt barn minns sin mors förluster, förlusten av ett språk, ett land, en identitet. Kan man rangordna trauman? Balsam Karam i ett samtal med Marie Starck, kultursekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Norstedts 

12:30-12:50 Klimat och moral  (SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT)                       

Hur ska vi leva för att minska klimatkrisens effekter och undvika total klimatkollaps? Bör vi sträva efter en större eller mindre befolkning? Och hur mycket naturresurser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår livstid? Magnus Linton i ett samtal med Sven Milltoft, psykoanalytiker och kontraktsprost för Östermalms kontrakt, Stockholm.

Medarrangör Natur & Kultur

13:00-13:20  Var är Sigges hemma?                    

Utsatta barn bär ofta sin situation som en tung hemlighet och vet inte hur de ska kunna berätta. Stina Wirsén har skrivit en bok i samarbete med barnpsykolog Hanna Weyler Müller på Rädda barnen, ett ömsint porträtt av en pojke som inte längre kan bo kvar hemma hos sin mamma och måste flytta till ett familjehem. Samtalspartner är Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.

Medarrangör Bonnier Carlsen och Rädda barnen

13:30-13:50  Vitvivan och Gullsippan                   

Har vi som barn en naturlig och medfödd känsla för rättvisa? Vad händer i så fall med den känslan när vi växer upp? Vägen till rättvisa och jämlikhet har ett pris – är vi villiga att betala det priset? Pija Lindenbaum berättar i sin bok om två barngrupper: Vitvivan och Gullsippan. Vitvivan får måla, segla och lära sig vad olika blommor heter. Gullsippan får i stället tvätta penslar och bära sten. Tills den dagen då ett barn inte står ut med orättvisan! Samtalsledare är Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Lilla Piratförlaget 

14:00-14:20   Tareq Taylors matresa                   

När Tareq Taylor reste till pappans hemstad Jerusalem hade han av olika anledningar inte varit där sedan barnsben. Nu gjorde han resan tillsammans med sin pappa Seif och bror Zafer, i syfte att upptäcka den godaste maten från Mellanöstern. Det blev en betydelsefull resa för honom personligen, som han här berättar om för Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet. 

Medarrangör Bonnier Fakta

14:30-14:50  Ett fängelse utan murar                 

På en motorcykelresa genom Afrika år 2011 kidnappas Johan Gustafsson i Timbuktu i Mali. Först efter 2039 dagar i öknen blir han åter fri. Hans ord om tiden som fånge hos al-Qaida är en berättelse om att överleva och finna mening i den mest hopplösa av situationer. Här samtalar han med Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.

Medarrangör Mondial

15:00-15:20  Hummerns sköld                              

De tre syskonen Gabel lever helt olika liv. Med åren har skillnaderna blivit till avstånd men nu har ett dilemma uppstått som behöver lösas på en gång. Under fem dagar måste de närma sig varandra och sin gemensamma historia. Romanen är en berättelse om familjens mytologi, om brustna relationer och om relationer som överträffar förväntningarna. Caroline Albertine Minor i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Wahlström & Widstrand

15:30-15:50  En vacker dag                        

En av våra stora naturskildrare skildrar en vanlig dag i vårsprickningen, från taltrastens första strofer i ottan till morkullans skugglika flykt i skymningen. På sin vandring finner han en myriad av fåglar, växter och människoöden, en naturens mångfald. Samtidigt blir människans intrång ibland väldigt påträngande. Tomas Bannerhed samtalar med Per Starke, avdelningschef för gemensamma funktioner, Svenska kyrkan på nationell nivå.

Medarrangör Weyler

16:00-16:20  Glöm allt men inte mig!                 

Philomène Grandin berättar om en okonventionell uppväxt med sin pappa musiklegendaren Izzy Young, och hans åldrande och död i demens. En uppväxtskildring och en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om varandra. Samtalet leds av Pontus Bäckström, församlingsherde i Carl Johans församling i Göteborg.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

16:30-16:50  Alla tvättar händerna?                   

Under pandemin klev epidemiologen och vetenskapskommunikatören – tillika demokratiambassadören – Emma Frans in i det verkliga rampljuset. Till personlig kostnad, med tvekan och självtvivel men också med en föresats att hålla källkritik, förnuft och balans högt. Hur ser hon tillbaka på corona-pandemin ur både personlig och samhällelig synvinkel? Vad gjorde den med oss och vårt offentliga samtal? Samtalsledare är Björn Vikström, professor, tidigare biskop i Borgå.

Medarrangör Volante

17:00-17:20  En uppblåst liten fittas memoarer                      

Med sylvass penna skärskådar Aase Berg kvinnorollen och motståndet. Hon monterar ner, förenklar och försvårar sin värld. Romanen handlar om att växa upp, ha ansvar för barn, att gå från att vara ett barn till att vara en förälder, och maktlösheten när man inser att man inte kan skydda sina, barn hur mycket man än vill. Samtalsledare är Maria Essunger, docent och lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag 

17:30-17:50  Inne i spegelsalen                            

Liv Strömquist fortsätter att ta pulsen på samtiden. Hennes tes är att fysisk skönhet blir allt viktigare i samhället, trots moderna ideal om rättvisa och jämlikhet, något som visar sig inte minst i sociala medier. Precis som i sina tidigare böcker går hon till botten med vad det beror på, och håller upp en spegel för oss som läser. Hon samtalar med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Medarrangör Norstedts

Lördag den 25 september            

9:15-9:25  Barndomsbrunnen                             

Vad sker i psyket när en människa drabbas av sjukdom? Man börjar ofta minnas barndomen, uppväxten och i Göran Greiders fall en ganska typisk arbetarklassuppväxt. Under hösten 2019 blev han sjuk och kring nyår fick han en cancerdiagnos som ledde till sjukhusvistelser. Under hela sjukdomstiden har han skrivit ner texter och minnen, ofta i sjuksängen, som format sig till en historia om sjukdom och minne i brutna rader.

Medarrangör Ordfront förlag

9:30-9:50  Dåligt folk                    

En berättelse om barnets utsatthet och världens grymhet, men också försoningen som kan komma från oväntat håll. När modern hamnar på Långbro kastas David in i en spiral av barnhemsvistelser. Långt senare, i vuxen ålder, sätter hans uppväxt igång en händelsekedja som får oanade konsekvenser. Kjell Johansson i ett samtal med Kerstin Alnebratt, förvaltningschef för Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Medarrangör Natur & Kultur

10:00-10:20  Är mor död               

Vigdis Hjorth skärskådar relationen mellan mor och dotter. Johanna lämnade Norge och klippte banden med sin familj. Hon har bott utomlands i tre decennier när hon beslutar sig för att flytta tillbaka hem. Men vad finns kvar av relationerna hon lämnade för så länge sedan? Samtalsledare är Elisabeth Pettersson, programchef för prästutbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Medarrangör Natur & Kultur 

10:30-10:50  Är det barnen, baby?                    

En roman om relationer, om föräldraskap och bögliv. Om spänningen mellan familjelivet och de egna livsprojekten i dagens samhälle. Att både vilja ha barn och familj, och leva innanför normen, men också vara fri i relation till behovet av kärlek, intimitet och sexualitet. Kristofer Folkhammar samtalar med Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Medarrangör Natur & Kultur 

11:00-11:20  Till stranden              

Till stranden är en semesterroman som med absolut litterärt gehör skildrar den existentiella och geopolitiska dramatiken i det lilla skeendet. Det kan synas stillastående på stranden, men i språket öppnar sig världen! Hör Peter Højrup i ett samtal med Marie Starck, kultursekreterare i Svenska kyrkan.

Medarrangör Flo förlag

11:30-11:50  I munkens skugga                          

Helena Thorfinns roman utspelar sig i Myanmar 2016, då Aung San Suu Kyi precis har blivit statsöverhuvud. I romanen sätter hon fingret på högaktuella frågor, till exempel på klosterlivet inom buddhismen, och på det faktum att en av världens mest fredliga religioner på senare år fått en militant gren, till och med ultranationalistisk. Samtalsledare är ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör Norstedts

12:00-12:20  Hölje - SAMTALET UTGÅR                       

Hölje är en bok om identitet, glömska och främlingskap inför platsen, den egna kroppen, inför barnet som föddes och livet man tilldelats. Om att försöka hitta tillbaka till en tillvaro som går att förstå, och om sökandet efter en egen historia. Hör Pooneh Rohi i ett samtal med Maria Essunger, docent och lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Medarrangör Ordfront förlag

12:30-12:50  Ögon som kan se Guds härlighet 
(SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT)          

Biskop em. Martin Lönnebo har på mindre än tre år skrivit en trilogi som vägleder läsaren längs den pilgrimsled som är våra liv. Både själen och kosmos är i fokus – det stora och det lilla – sida vid sida. Martin Lönnebo som har gett kyrkan både ljusbäraren och frälsarkransen vädjar till oss att använda vår fantasi. Hör honom i ett samtal med Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Verbum

13:00-13:20  Elín, diverse              

Kristín Eiríksdóttir är en av Islands mest inflytelserika författare i den yngre generationen. Hennes roman är en skarpsinnigt sammanvävd berättelse om mödrar och döttrar, våld och trauma  – och om den ensamhet som livet inte har någon lindrande salva mot. Hör henne i ett samtal med Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Medarrangör Flo förlag

13:30-13:50  När vi var samer                                

När serietecknaren Mats Jonssons farfar dör öppnar familjen för första gången den förslutna och förbjudna svepask som alltid funnits i farfaderns hem. Där ligger renmärkesbevis och brev från lappfogden i Västerbottens län. Det visar sig att familjen härstammar från en släkt av skogssamer i Malåtrakten. Varför har det varit hemligt? Och varför slutade de vara samer? Hör Mats Jonsson och Marika Palmdahl, församlingsherde i Masthuggs församling i Göteborg, i ett samtal om upprättelse och om att fylla luckor i sitt förflutna och i sin identitet.

Medarrangör Galago

14:00-14:20  Brinn mig en sol                                 

I februari 1986 sker det första mordet i den halländska bynTiarp. När detta sker är Sverige i chock efter mordet på Olof Palme. Christoffer Carlsson har skrivit en kriminalroman om sanning, skuld och ansvar i en tid då Sverige förändras bortom igenkänning. Hör ett samtal som leds av Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

14:30-14:50  Leva med ovisshet - samtal om existentiell hälsa

Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt. Lisbeth Gustafsson, som tillsammans med Kerstin Enlund skrivit Leva med ovisshet, samtalar med cancerläkaren och författaren Peter Strang om existentiell hälsa och om livets mening.

Medarrangör Libris

15:00-15:20   Sammetsdiktaturen                     

Det är farligt att vara oppositionell i Ryssland. Om man deltar i demonstrationer och gör motstånd riskerar man sitt liv och sin frihet. Det menar Anna-Lena Laurén, som här samtalar med Björn Vikström, professor och tidigare biskop i Borgå, om hur Norden ska förstå hur Putin kom till makten och hur länge han tänker befinna sig där.

Medarrangör Förlaget / Norstedts 

15:30-15:50  Stöld – en historia som måste berättas              

Stöld är en roman om en sällan skildrad verklighet där renar tjuvjagas och dödas och där spänningarna mellan samer och andra bybor förgiftar generationer. Boken bygger på verkliga händelser och är en varm men samtidigt svidande skildring av en ofta bortglömd del av Sverige. Ann-Helén Laestadius i ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör Romanus & Selling 

16:00-16:20  Hunter i Huskvarna                        

Sara Stridsbergs roman utspelar sig i trånga svenska landskap och ute i världen; mellan barndom och förbrukade liv, mellan sorg och livsgnista, mellan rå verklighet och saga. Öden som tillsammans skapar en svindlande mytologi om kärlek och överlevnad. Samtalsledare är Kristin Windolf, präst i Uppsala domkyrka med ansvar att driva kulturfrågor.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

16:30-16:50  Johnny the fucker                           

Upp som en hatad sol och ner som en ointressant pannkaka."" Året är 1978 och efter att äntligen ha slagit igenom stort, turnerat landet runt och blivit en omsusad kändis befinner sig Magnus Uggla i nedförslöpa. Igen. Och när produktchefen på CBS föreslår att han ska ställa upp i Melodifestivalen är verkligen botten nådd. Magnus Uggla har skrivit en halsbrytande satir om musikbranschen, i full fart. Här samtalar han med Irma Schultz, kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm..

Medarrangör Norstedts

17:00-17:20  Codex 1962             

Sjóns romantrilogi Codex 1962 sträcker sig från andra världskrigets Tyskland till dagens Reykjavík och in i framtiden. Om och om igen skriver Sjón fram nya skapelseberättelser, däribland både sin egen och romanens. En av skapelserna är ett spädbarn av lera, ett barn som under en flykt undan nazisterna förs i en hattask till Island och 1962 kommer att födas som Josef Löwe, bokens berättare. Sjón i ett samtal med Ulf Karl Olov Nilsson, UKON, poet, psykoanalytiker och översättare.
Samtalet sker på engelska.

Medarrangör Rámus           

17:30-17:50  Två pistoler              

Klas Östergren roman Två pistoler, handlar om Adolf Fredrik Munck – överståthållare, Gustav III:s ""bistånd"" i tronföljarfrågan och enligt C J Love Almqvist fadern till Tintomara i Drottningens juvelsmycke. En existentiell livsberättelse vid dödens rand; hur berättar man fram meningen ur ett liv? Klas Östergren i ett samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

Söndag den 26 september

9:15-9:25  Barndomsbrunnen                             

Vad sker i psyket när en människa drabbas av sjukdom? Man börjar ofta minnas barndomen, uppväxten och i Göran Greiders fall en ganska typisk arbetarklassuppväxt. Under hösten 2019 blev han sjuk och kring nyår fick han en cancerdiagnos som ledde till sjukhusvistelser. Under hela sjukdomstiden har han skrivit ner texter och minnen, ofta i sjuksängen, som format sig till en historia om sjukdom och minne i brutna rader.

Medarrangör Ordfront förlag

9:30-9:50  Bildrikt talat              

Biskop Martin Modéus är aktuell med sin första fotobok. I ett samtal med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, utforskar han fotokonsten inom kyrkan och likheterna mellan bön och fotografering. “Både i bönen och i fotograferingen ställer hjärnan in sig på en egen frekvens”.

Medarrangör Verbum 

10:00-10:20  En ensam plats                                 

Kristina Sandbergs självbiografiska skildring av tiden efter Augustpriset då hon drabbas av cancer, och av att pappan plötsligt dör. Den blickar också tillbaka på uppväxten i Sundsvall, på trådarna bakåt i släkten. Men framför allt handlar det om hur cancersjukdomen placerar henne på en mycket ensam plats. Samtalsledare är Dan-Erik Sahlberg, programchef Sigtunastiftelsen.

Medarrangör Norstedts

10:30-10:50  Jesus

Jesus är en problematiserande levnadsteckning över en av världshistoriens mest omdebatterade människor. Kan det finnas mer att skriva om honom? Ja, anser historikern Dick Harrison, som i sin bok vänder på perspektiven och ställer frågor som är intressanta för nutidsmänniskan. Samtalsledare är Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborgs stift.

Medarrangör Historiska Media 

11:00-11:20  Londonflickan                                    

Det är 1950-tal, plisserade kjolar, Liz Taylor och Frank Sinatra. Hemma i Vasa är Hilda kvar, fortfarande en bomullsängel i en industri allt mer pressad av automatisering och konkurrens från fjärran länder. En berättelse om arbete och kärlek, där vardagsliv och världspolitik är trådar i samma väv. Susanna Alakoski i ett samtal med Kerstin Alnebratt, förvaltningschef för Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Medarrangör Natur & Kultur 

11:30-11:50   Undergången                                  

Malte Persson skriver om framtiden och det förflutna och mänskligheten som kläms mellan dem. Undergången är en lika lekfull som fruktansvärd färd på vers genom rum och tid – från corona till big bang – och till det tankens bråddjup där allt försvinner. Samtalsledare är Lena Sjöstrand, präst och teologie doktor, domkyrkokaplan i Lund.

Medarrangör Albert Bonniers förlag

12:00-12:20  Se människan!    (SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT)                           

Näringslivslegendaren Jan Carlzon har ständigt verkat efter samma motto: Utgå alltid från människan. Det var kärnan i den ledarskapsfilosofi som gjorde boken Riv pyramiderna! till en banbrytande bästsäljare. När han vid 80 års ålder summerar liv och karriär är det med samma enkla budskap han sammanfattar sin livsfilosofi: Se människan! Hör Jan Carlzon i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Volante 

12:30-12:50  Ett lyckligare år    (SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT)                  

Berättelsen om de unga studenterna Pontus Wikner (filosofen) och Herman och om deras omöjliga kärlek under andra halvan av 1800-talet. Det är också en berättelse om några modiga ungdomar i en liten stad i Mellansverige under andra halvan av 1900-talet, som bestämmer sig för att också de har rätt till lycka. En roman om kärlek i en tid när kärleken saknade språk. Den sanna historien om hur kampen för den homosexuella friheten började. Hör ett samtal mellan Jonas Gardell och Sabina Koij, domkyrkolektor i Stockholms domkyrkoförsamling.

Medarrangör Norstedts

13:00-13:20  Ljudet av fötter                               

I denna berättelse om det sociala arvet, om föräldraskap och svek, hopp och meningen med livet, ställs frågor som ""Vad gör jag här, vad har, generation efter generation, lett till att jag finns i dag – och vad är min uppgift när jag nu är här?"" Sara Lövestam samtalar med Susanne Olbing, präst, kaplan, och församlingsherde i domkyrkan Göteborg. 

Medarrangör Piratförlaget"

13:30-13:50  Przewalskis häst                 

Maja Lundes roman kretsar kring temat om människans negativa inverkan på naturen, och om världens sista riktiga vildhästar. Eva kämpar för att kunna bo kvar på sin gård i Norge tillsammans med dottern Isa, samtidigt som världen runt omkring dem håller på att sönderfalla. Samtalsledare är Henrik Grape, präst och sekonderad senior rådgivare i klimat och skapelsefrågor för Kyrkornas Världsråd.

Medarrangör Natur & Kultur

14:00-14:20  Att ge plats för den andre              

Vilket utrymme är vi, du och jag beredda att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är våra egna? Kan mötet med människor av en annan tro eller tradition var en fara eller kanske en tillgång för mitt eget sätt att leva och tro? Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare för ett samtal om detta med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt.

Medarrangör Verbum

14:30-14:50   Ur döden liv – om organdonation                      

Svenskarna är ett av världens mest donationspositiva folk, men inte många vet hur många organ som går till spillo. Det handlar om medicin, säkerhet och regler, om självbestämmande, respekt och integritet. Om vår rädsla för döden, vår otrygghet. Författaren Lisa Kirsebom och hennes nyligen organtransplanterade man, journalisten och författaren Andreas Ekström, i ett samtal med Cristina Grenholm, professor och kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Medarrangör Natur & Kultur

15:00-15:20   Dungen                   

Rachel Mohlins roman med självgeografiska drag, är ett skrivprojekt som pågått i över ett decennium. Den handlar om uppväxten i det lilla småländska samhället med en danande församlingsverksamhet, och är en berättelse med både svärta och osviklig tonträff. Hör henne i ett samtal med Ulf Sjögren, stiftsprost i Göteborg.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

15:30-15:50  Vem har sagt något om kärlek?                        

En stark, personlig historia om hur ett hedersstyrt liv i Sverige kan se ut. Det handlar om modet som krävs för att gå sin egen väg, och styrkan för att göra upp med sin och sina föräldrars världsbild och historia. En direkt inblick i de förhållningsregler och förbud som präglade Elaf Alis uppväxt, men det är också berättelsen om en frigörelse. Samtalsledare är Christina Byström, samordnare inom Svenska kyrkan.

Medarrangör Rabén & Sjögren" 

16:00-16:20   Kvinnorna byggde välfärden                              

Britt-Marie Mattsson skildrar i denna populärhistoriska bok med avstamp i Per-Albin Hanssons tankar om kvinnorna och folkhemmet på 1920-talet, den generation av pionjärer som hon själv tillhör. En personlig berättelse om både den egna uppväxten och en lång yrkeserfarenhet. Hon samtalar med Elin Kakko, teol stud.

Medarrangör Piratförlaget 

16:30-16:50   Dag före röd dag                         

Maria Frensborg utforskar den moderna människans existentiella funderingar. Hur hanterar man skuld i det sekulära samhället? Och vad innebär det att vara summan av sina handlingar? Helena vill vara en rolig mamma, en solidarisk medmänniska och en del av den hållbara utvecklingen. En god människa, helt enkelt. När hennes man Jonas överraskar familjen med flygbiljetter till Mallorca ställs allt på sin spets. Barnen jublar, men i Helena tänds vreden. Samtalsledare är Lotta Fång, präst i Hägerstens församling.

Medarrangör Kaunitz-Olsson

17:00-17:20  Trasiga toner             

Matti Ollikainen reflekterar över de omvälvande situationer som tillsammans bildar ett liv. Om sitt forna missbruk och förlusten av en nära vän och bandkollega. Men här finns också plats för de fina stunderna från barndomen i norr som format honom som textförfattare och människa. Hör honom i ett samtal med Ludvig Lindelöf, präst i Göteborg, skribent och radiopratare.

Medarrangör Kaunitz-Olsson

17:30-17:50  Demokrati – en liten bok om en stor sak
(SAMTALET ÄR FÖRINSPELAT) 

Vårt samhälle är byggt på ett demokratiskt fundament. Men hur stabilt är egentligen det demokratiska bygget? Hur fungerar ett folkstyre och vad styr medborgarna över? I sin högaktuella bok resonerar Sofia Näsström kring begreppet demokrati. Bokens frågeställningar är brännande aktuella, inte minst när författaren berör tendenser som påverkar demokratin idag: Är populism demokratiskt? Och, har demokratin en framtid? Sofia Näsström är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet i samtal med ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör Historiska Media