Seminarieprogram 2019

I Se människans seminarier på Bokmässan 2019 deltar bland andra ärkebiskop Antje Jackélen, den amerikanska teologen Nadia Bolz-Weber, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och författaren Musse Hasselvall.

Torsdag 26 september

11.00–11.45 VARFÖR ÄR MINORITETER SÅ HOTFULLA FÖR MAJORITETEN?

Plats: F2

Varför uppfattas Den Andre och i synnerhet minoritetsgrupper som så hotfulla? Ett samtal om normer, makt och privilegier.

Medverkande: Susanne Rappmann, biskop och författare till en avhandling om funktionshinder och teologi, Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idéhistoria, Saga Becker, transaktivist aktuell med romanen Våra tungor smakar våld, Felicia Mulinari, aktuell med diktsamlingen Det som inte kan utplånas.

Moderator: Lena Ulrika Rudeke, Jonsereds herrgård.

Arr: Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet och Leopard Förlag

14.00–14.45 KVINNOR OCH RELIGION

Plats: G3

Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck. Även i dag. Samtidigt är det mycket som har hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet.

Medverkande: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sveriges första kvinnliga rabbin och danska Sherin Khankan, som leder den första moské i Skandinavien där alla imamer är kvinnor.

Moderator: Lars Mogensen, journalist.

Arr: Svenska kyrkan

15.00–15.45 UNGA KVINNOR OCH MOTSTÅND I POLITIKEN

Plats: K1

Genom 1900-talet har allt fler kvinnor engagerat sig politiskt, men först i modern tid har förhållandet utjämnats mellan andel kvinnor och män i politiken. Trots det visar studier att särskilt unga kvinnor har svårt att komma fram. De möter motstånd inom systemet och hot och hat från samhället. Ett samtal om villkoren för unga kvinnor i politiken.

Medverkande: Peter Örn, ordf. kommittén Demokratin 100 år, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister och Susanne Rappmann, biskop för Göteborgs stift.

Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten.

Arr: Jämställdhetsmyndigheten och Svenska kyrkan

Fredag 27 september

12:30-12:50 KVINNOR FRÅN CAPRI TILL KAIRO 

Plats: Ledarskapsscenen, F-hallen. Se Människan är medarrangör.

Hur är det att som kvinna leda i andra kulturer? Och hur ser kvinnans olika roller ut där? Journalisten Kristina Kappelin, intendent och VD på Villa San Michele, Capri, och fotografen Charlotta Sparre, diplomat och tidigare ambassadör i Jordanien och Egypten, jämför erfarenheter och intryck i ett samtal med Ulla Tillgren.

Lördag 28 september

10:20-11:00 MELLANÖSTERNS KVINNOR ÄR CENTRALA FÖRÄNDRINGSAGENTER

Plats: Globala torget Orange scen, H-hallen. Se Människan är medarrangör.

Mellanösterns kvinnor är centrala förändringsagenter och utgör en enorm utvecklingspotential i Mellanöstern. Vad görs för att öka deras deltagande inom politik, ekonomi och viktiga samhällsfunktioner? Samtal mellan Charlotta Sparre, svensk diplomat, Mellanösternexpert och tidigare ambassadör i Jordanien och Egypten och Rabab Bassam, statsvetare och Mellanösternexpert.

11:00-11:20 TEA TALK: MELLANÖSTERNS KVINNOR ÄR CENTRALA FÖRÄNDRINGSAGENTER 

Plats:  Globala torgets tea talks, H-hallen. Se Människan är medarrangör.

Frågor och eftersnack efter programmet ovan, på Orange scen. 

11.00–11.45 Sex och religion

Plats: F2

De bibeltexter som på olika sätt handlar om människans sexualitet är bland de mest citerade. De flesta religioner har också någon form av regler och restriktioner kring sex. Varför är religionerna så fokuserade på vem vi ligger med? Amerikanska teologen Nadia Bolz-Weber argumenterar i sin bok för en sexuell reformation och vill se vår sexualitet i ljuset av tron på en kärleksfull och förlåtande Gud. Hon samtalar med sexualupplysaren Inri Chavez Perez och JP Mokgethi Heath som är författare till uppmärksammade böcker om religionernas syn på sexualitet.

Moderator: Gabriella Ahlström, journalist och författare.

Arr: Svenska kyrkan

 

Nadia Bolz-Weber – Varför är religionen så upptagen av vem vi ligger med?

Till årets Bokmässa kommer Nadia Bolz-Weber för att prata om sin bok Shameless: A Sexual Reformation. För Se människan berättar den till ryktet upproriska amerikanska pastorn att hennes drivkraft utgår från helt vanlig, beprövad nåd.

Sex och religion - Se seminarium från Bokmässan 2019 på UR Samtiden

Seminarium med amerikanska teologen Nadia Bolz-Weber, sexualupplysaren Inti Chavez Perez och JP Mokgethi Heath som är författare till uppmärksammade böcker om religionernas syn på sexualitet. Filmat på Bokmässan 2019.

14.00–14.45 18 ÅR I FÅNGENSKAP

Plats: F2

Sedan 2001 sitter journalisten Dawit Isaak fängslad i Eritrea, ett av världens mest slutna länder. Det senaste året har landet börjat öppna sig och många frågar sig nu vad ett fredsavtal med grannlandet Etiopien betyder för Dawit Isaaks sak. En av dem är Martin Schibbye, som själv suttit fängslad i Etiopien, och nu skrivit boken. I ett samtal om yttrandefrihet, fångenskap och diktaturens logik möter han Fikru Maru, hjärtläkare som i fjol släpptes ur etiopiskt fängelse, Peter Alestig, medförfattare till boken om Fikru Maru, och Ingrid Betancourt, som tillbringade sex år som fånge hos den colombianska gerillan.

Moderator: KG Hammar, ärkebiskop emeritus.

Arr: Offside, Ordfront och Svenska kyrkan

Ingrid Betancourt medverkar i ett seminarium under Bokmässan 2019

Ingrid Betancourt är den fransk-colombianska politiker som kidnappades av FARC-gerillan 2002 och satt fången i sex och ett halvt år i den colombianska djungeln. Hon har skildrat denna period av sitt liv i boken Även tystnaden har ett slut.

18 år i fångenskap - seminarium från Bokmässan 2019 finns att se på UR Play

Vad kan en bok betyda för en människa i fångenskap? Ett möte mellan Ingrid Betancourt, ex-politikern som satt fånge hos colombianska gerillan, hjärtläkaren Fikru Maru, som släpptes ur etiopiskt fängelse 2018 och journalisten Martin Schibbye som också han satt fängslad i Etiopien.

Söndag 29 september

11.00–12.00 JAG OCH DU – LITTERÄR GUDSTJÄNST

Plats: F2

Människan blir genom du:et ett jag, skrev filosofen Martin Buber. Det är genom att se att den andre är en människa som jag blir mänsklig. Om vi tvärtom förhåller oss till andra som att de var mindre verkliga än vi förlorar livet sin mening och essens. Denna gudstjänst undersöker Bubers tanke genom läsning av litterära texter, musik, Bibelns ord och kyrkans rit.

Medverkande: författarna Olivia BergdahlJudith Kiros och historikern Dick Harrison. Gudstjänsten leds av Ludvig Lindelöf, präst i Svenska kyrkan.

Arr: Svenska kyrkan

Lyssna till den litterära gudstjänsten på Bokmässan 2019

Medverkade gjorde författarna Olivia Bergdahl och Judith Kiros samt historikern Dick Harrison, alla aktuella med nya böcker.

14.00–14.45 PROBLEMET MED MÄN

Plats: F2

Våra bilder och föreställningar förknippade med manlighet påverkar pojkar och mäns livskvalitet och är en viktig bakomliggande faktor när kvinnor förtrycks och utsätts för sexuellt våld och trakasserier. Samtidigt hörs idag nykonservativa röster, exempelvis Jordan Peterson, tala om att västvärlden behöver en återgång till en mer traditionell manlighet. Hur ser dagens attityder och värderingar kring manlighet ut och vart är vi på väg? Svenska Dagbladets Ivar Arpi, som arbetar på en bok om genusteorins ställning inom universitetsvärlden, samtalar med författaren Musse Hasselvall och prästen och feministen Ludvig Lindelöf. Samtalet leds av Eric Schüldt, journalist.

Arr: Svenska kyrkan

Musse Hasselvall – Sorgen har gett mig kärlek

Sorgen slog omkull Musse Hasselvall när hans förra flickvän lämnade honom. Han, som tidigare alltid undvikit sorg, kände att han nu behövde vara öppen med den. Det blev ett sätt att ifrågasätta mansnormen, en norm som påverkar alla oavsett kön.