Scenprogram Se människan 2018

Under 2018 års bokmässa bjöd Se människan-scenen på ett 70-tal samtal med aktuella författare, där tro- och livsfrågor stod i centrum. Vid fyra programpunkter per dag fanns en inbjudan till Samtal fortsätter, en möjlighet att tillsammans med andra få reflektera över det som sagts på scenen.

Torsdag 27 september 2018

09:15 – 09:25 Samisk andakt 

Vi sjunger ur den nya, samiska psalmboken. Elin Teilus jojkar. Johannes Marainen, tidigare ordförande i sameföreningen, medverkar. Bildspel.

09:30 - 09:50 Strömavbrottets barn             

"En bok om det som kanske, trots allt, öppnar sig i ett Europa som sluter sig. En bok om somrar för längesen, om de som dog och oss som blev kvar.” Johannes Anyuru i samtal med Cristina Grenholm om sin nya bok Strömavbrottets barn: texter om konst, våld och fred 2010 - 2018.

Medarrangör Norstedts

10:00 – 10:20 Vad skall vi ha teologi till - Invigning av Teologiska hörnan 

Professor Ola Sigurdson och biskop Björn Vikström talar om teologins möjligheter. Varje tid och varje fråga i samtiden kräver en reflektion. Teologi tar avstamp i historien, men stannar inte där. Den kan vara både provokativ och själavårdande, ge nya insikter och utmana.

10:30 - 10:50 De som dödar drömmar sover aldrig

Jan Guillou är tillbaka med den åttonde delen i serien Det stora århundradet. Nu är det 1970-tal och ett krig håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en alltmer splittrad vänsterrörelse. Jan Guillou i ett samtal med Anne-Louise Eriksson.

Medarrangör Piratförlaget

11:00 - 11:20 Comedy Queen samtal fortsätter                         

Jenny Jägerfeld berättar om Sasha som just har fyllt tolv år och SKA bli en comedy queen! Om hon bara lyckas få folk att skratta kanske inte den livsfarliga gråten bryter fram. Samtalsledare: Christina Byström.

Medarrangör Rabén & Sjögren

11:30 - 11:50 Ordets tillblivelse - Lukasevangeliet               

Lennart Thörn har ägnat sitt yrkesliv åt fördjupning och forskning av Lukasevangeliet och lägger här fram både provocerande och revolutionerande tankar. Samtalspartner: Sara Wrige.

Medarrangör Libris förlag

12:00 -12:20 Ett populistiskt manifest!      

Är all populism av ondo? Vad innebär egentligen populism? Och hur började det? Åsa Linderborg och Göran Greider försvarar populismen som politisk strategi. De visar att populism är mycket mer än bara ett tillhygge i en politisk debatt. Samtalspartner: Björn Vikström.

Medarrangör Natur & Kultur

12:30 - 12:50 Hatade demokrati                    

Henrik Arnstad tar oss med på svindlande resa genom demokratins och antidemokratins historia. Hans bok ger läsaren en demokratisk bildning, som blivit livsviktig i nutidens politiska mörker. I ett samtal med Cristina Grenholm.

Medarrangör Norstedts

13:00 - 13:20 Människan på vandring samtal fortsätter   

De stora folkvandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien och fått stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att människan alltid har vandrat är en av de viktigaste historiska lärdomarna. Jeanette Varberg i ett samtal med Anders Wejryd.

Medarrangör Natur & Kultur

13:30 - 13:50 Fiktion om historiska personer

Den historiska romanen Geniet från Breslau utspelar sig under första världskriget och handlar om forskaren Fritz Haber och hans fru Clara Immerwahr. Lena Einhorn i ett samtal med Lars Björksell.

Medarrangör Natur & Kultur

14:00 - 14:20 Hjälp jag är utmattad!  samtal fortsätter             

Den nya folksjukdomen utmattningssyndrom syns i bokutgivningen. Erica Dahlgren och Clara Lidström, beskriver i Hjälp jag är utmattad sina egna personliga erfarenheter av sjukdomen. Samtalsledare: Ulf Sjögren.

Medarrangör Norstedts

14:30 - 14:50 Platsen i Norrlands inland       

Elin Willows debutroman Inlandet undersöker vardagens konkreta mekanik, småsamhällesmentalitet och hur omgivningen kan spela en människas inre landskap, relationen mellan frihet och ensamhet. I ett samtal med Gunilla Molloy.

Medarrangör Natur & Kultur

15:00 - 15:20 Simson – missförstådd hjälte                            

Vem var bibelns Simson och varför var han egentligen så arg? Autismspektrumet kan vara en förklaring till missförstådda hjältar som senare blivit myter. Lina Sjöberg samtalar med Esbjörn Hagberg utifrån sin roman Simson.

Medarrangör Weyler förlag

15:30 - 15:50 En kvinnlig pionjär

Merete Mazzarella tar sig an sin idol Alma Söderhjelm (1870-1949), Finlands första kvinnliga professor. Hon röjde ny mark för kommande kvinnogenerationer, både privat och yrkesmässigt. Ett samtal med Gunilla Molloy.

Medarrangör Schildts & Söderströms

16:00 - 16:20 De tillhöriga

Svenska kyrkan kommer att dö, det är en centralt bärande tanke i prästen och satirtecknaren Kent Wistis nya bok. Men - det är en organisation som dör, inte den eviga kyrkan. En tankebok och ett debattinlägg som diskuteras med KG Hammar.

Medarrangör Libris förlag

16:30 - 16:50 Ickevåldets väg i vår tid samtal fortsätter

Fred är målet, ickevåld är vägen dit. Ickevåld är aktivt och kreativt och i Jesus ser diakonen, författaren och aktivisten Annika Spalde en av de främsta beskrivningarna av ett liv i ickevåld. Ett samtal med Gudrun Norrfjärd.

Medarrangör Argument Förlag

17:00 - 17:20 En chans att läsa Bibeln

Hanna Wallsten har i samarbete med Svenska Bibelsällskapet skrivit Nya Testamentet på lättare svenska. Hur påverkar språket texten? Kan en förenkling förstärka budskapet? Samtalsledare: Susanne Rappmann.

Medarrangör LL-förlaget

17:30 - 17:50 Kulturarvet på barns villkor

Kyrkan har genom århundraden varit en central del av samhället – en plats som tillhör oss alla. Kyrkan bär på bygdens och individens historia. Hur förmedlar vi den historian till våra barn? Anna Blåder, illustratör, och Rickard Isaksson, stiftsantikvarie i Stockholm, i ett samtal med Lars Gårdfeldt.

Medarrangör Verbum

Fredag 28 september 2018

09:15 – 09:25 Morgonmeditation

Tankar för dagen med Bob Hansson. Varje dag kan vara en dag för förändring.

09:30 - 09:50 Medvetandets återkomst     

Vetenskapsjournalisten Per Snaprud tar oss med på en resa med fokus på hjärnan, från neurologi nedtecknad med hieroglyfer till den senaste tekniken för att styra utvalda nervceller i en levande hjärna med laserstrålar. Samtalspartner: Sara Wrige.

Medarrangör Natur & Kultur

10:00 - 10:20 1968 - ett mytomspunnet år

Henrik Berggren samtalar initierat om 1968, om ungdomsrevolt, konst och litteratur, om studentliv, fritid och arbete, religiösa strömningar och om det politiska efterspelet av den svenska ”revolutionen” med Alf Linderman.

Medarrangör Bokförlaget Max Ström och Sigtunastiftelsen

10:30 - 10:50 Orden som formade Sverige samtal fortsätter  

Elisabeth Åsbrink gör en forskningsresa genom svensk historia och talesätt för att ta reda på hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värderingar i ord. Samtalspartner är Björn Vikström.

Medarrangör Natur & Kultur

11:00 - 11:20 Pappaklausulen

Jonas Hassen Khemiris nya roman handlar om familjehemligheter och blodsband, om gatstenar och dinosaurier, om kärlek och svek. Och utmaningen i att fortsätta vara familj, trots allt. I ett samtal med Birgitta Westlin.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

11:30 - 11:50 Tomas Bannerhed och Lugnet samtal fortsätter

Lugnet handlar om Urban, som sökt sig till staden för att få uppleva den stora friheten, men som alltmer fylls av besvikelse. En berättelse om vilsenhet, existentiell kris och äggstöld. Tomas Bannerhed i samtal med Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör Weyler förlag och Sigtunastiftelsen

12:00 - 12:20 Eliten - och alla vi andra          

Professorn i företagsekonomi Mikael Holmqvist undersöker i Handels - maktelitens skola förhållandena vid den skola där framtidens elit fostras, både den ekonomiska och den politiska. I ett samtal med ärkebiskop Antje Jackelén.

Medarrangör Bokförlaget Atlantis

12:30 - 12:50 Vi kommer snart hem igen

Sex människors vittnesmål om Förintelsen, i serieform. Några av dem lever ännu och kan berätta om hur det var, men hur sprider vi kunskapen när de inte längre finns bland oss? Jessica Bab Bonde i ett samtal med Pontus Bäckström.

Medarrangör Natur & Kultur

13:00 - 13:20 Kvinna i FN:s tjänst

Elin Jäderström har skrivit en biografi om sin avlägsna släkting, Hennes excellens Agda Rössel som var världens första kvinnliga FN-ambassadör. Hennes karriär och engagemang har inspirerat många. Men vilket pris fick hon betala? I ett samtal med KG Hammar.

Medarrangör Bokförlaget Atlantis

13:30 - 13:50 Rakkniven

Eva Ström har skrivit en roman som tar vid när ridån går ner i August Strindbergs drama Fröken Julie, om en ung överklasskvinna som läggs in på sjukhus efter ett förmodat självmordsförsök. I ett samtal med Lotta Fång.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

14:00 - 14:20 Kassadrottningen

I Drottningen i kassan tar butiksarbetaren Erika Petersson bladet från munnen och analyserar servicebegreppet, kunderna och deras beteenden på ett avslöjande och roligt sätt. Här samtalar hon med Ludvig Lindelöf.

Medarrangör Galago, Ordfront förlag

14:30 - 14:50 Svenska livräddare i krigets Berlin

Författaren Johan Perwe berättar för Kajsa Wejryd om sin morfar kyrkoherde Erik Perwe och medarbetarna vid svenska kyrkan i Berlin, som bistod jagade människor med mat, logi och skydd i krigets Berlin.

Medarrangör Carlsson Bokförlag

15:00 -15:20 Kärlekens Antarktis

I Sara Stridsbergs nya roman berättas om den absoluta utsattheten, om grymhet, ensamhet och moderskärlek. Om det som ändå blir kvar efter att allt försvunnit. Samtalspartner: Lotta Fång.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

15:30 - 15:50 Ungas engagemang för en bättre värld Samtal fortsätter

Vad har barn och unga idag för vision om framtiden? Hur yttrar sig deras samhällsengagemang  och vad kan vi göra för att uppmuntra det. Elin Ek skriver om en tolvårig miljöaktivist, om detta talar hon med Henrik Grape.

Medarrangör Bonnier Carlsen

16:00 - 16:20 Det svenska klassamhället

I Kapitalet, överheten och alla vi andra skärskådar professor Göran Therborn från universitetet i Cambridge det svenska klassamhället. Vad har 40 år av marknadsreformer inneburit och var finns arvet efter 1968 idag? Samtalspartner: Anne-Louise Eriksson.

Medarrangör Arkiv förlag & Katalys

16:30 - 16:50 Om längtan till något annat – bortom det som är

Hur påverkar naturen människan och sökandet efter hennes innersta djur? I Andrea Lundgrens novellsamling Nordisk fauna skildras människors vardag och deras längtan efter förvandling och befrielse i relation till en mytologisering av djur och skog. I samtal med Henrik Grape.

Medarrangör Natur & Kultur

17:00 - 17:20 Slutet

Mats Strandberg samtalar med Elisabet Pettersson om Slutet, hans första ungdomsroman sedan Engelsforstrilogin. En preapokalyptisk berättelse om två ensamma unga människor i en värld som lever på lånad tid.

Medarrangör Rabén & Sjögren

17:30 - 17:50 Brevet från Gertrud samtal fortsätter

I Björn Larssons roman får genetikforskaren Martin Brenner vid sin mors död veta att hon var judinna. Vad gör en vuxen människa som får en ny identitet? I ett samtal med Anders Wejryd.

Medarrangör Norstedts och Verbum

18:00 - 18:20 Skuggmakten

Johan Ripås är SVT:s Afrikakorrespondent med 44 länder att bevaka. I Skuggmakten berättar han om mellanrummen, om det som inte går att berätta som journalist. Samtalsledare: Ulf Sjögren.

Medarrangör Piratförlaget

18:30 - 18:50 Konsten att bli vän med nåden

Att närma sig betydelsen av nåd är både svårt och samtidigt ett begrepp som är överutnyttjat. Jesper Svartvik fördjupar vår förståelse av den gyllene nåden, här i ett samtal med Per Eckerdal.

Medarrangör Verbum

Lördag 29 september 2018

09:15 – 09:25 Morgonmeditation

Tankar för dagen med Bob Hansson. Varje dag kan vara en dag för förändring.

09:30 - 09:50 Till minne av en villkorslös kärlek samtal fortsätter

Jonas Gardell i ett samtal om sin nya roman. En episkt böljande roman om en familj som kring sina hemligheter bygger de mest fantastiska legender. Om solidaritet och svek, humor och livsglädje och en smärta så stor att den får verkligheten att spricka. Samtalsledare: Caroline Krook.

Medarrangör Norstedts och Sigtunastiftelsen

10:00 - 10:20 Systerskap, moderskap och kroppsideal

Stina Wollter tittar på normer, mod, kroppsideal, konst och kultur. Genom att ta tillbaka bilden av oss själva kan vi skapa nya, mänskligare normer. Hon talar med KG Hammar.

Medarrangör Bokförlaget Forum

10:30 - 10:50 Förlåten samtal fortsätter

Agnes Lidbecks nya roman Förlåten är ett närgånget, detaljerat porträtt av ett komplext systerskap och relationen till de människor som kretsar kring systrarna: föräldrarna, männen och barnet. Samtalet leds av Gunilla Molloy.

Medarrangör Norstedts

11:00 - 11:20 Skildringar av ett äktenskap

Danska Ida Jessens roman En ny tid skildrar Lilly Høys liv. I uppföljaren, Doktor Bagges anagram, möter vi Lillys make. Två finstämda romaner om människor i ett litet samhälle. Samtalet mellan Ida Jessen och Jakob Wirén sker på skandinaviska.

Medarrangör Historiska Media

11:30 - 11:50 Wille Vingmutter

Leif GW Persson berättar för Elisabet Pettersson om Wille Vingmutter, fortsättningen på Gustavs grabb.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

12:00 - 12:20 Handbok för panikslagna mammor

Komikern Emma Knyckare fick inte ihop bilden av alla lyckade mammor i sociala medier med sin egen känsla inför att vänta och föda barn. Därför skrev hon boken Hit med flaskan - handbok för panikslagna mammor. Samtalspartner: Susanne Rappmann.

Medarrangör Brombergs Bokförlag

12:30 - 12:50 Att bygga sitt hus samtal fortsätter

Anna Höglunds Mannen som byggde ett hus handlar om en man som låter sig uppslukas av sitt projekt. Men blir det någonsin klart? Och vad hände med livet? Anna Höglund, i ett samtal om konsumtion och manlighet med Henrik Grape.

Medarrangör Lilla Piratförlaget

13:00 - 13:20 Mitt namn är Evert - Ett liv vigt åt fredskampen

Evert Svensson var ordförande för Brödraskapsrörelsen under många år och hans bok Mitt namn är Evert - folkvald med förtroende är ett fascinerande bidrag till de mänskliga rättigheternas politiska idéhistoria. I ett samtal med KG Hammar.

Medarrangör Votum Förlag

13:30 - 13:50 Att gå vilse och att hitta Samtal fortsätter

Andreas Ekström samtalar med Lena Sjöstrand om att gå vilse mellan digitalitet och mänsklighet, om att hitta bland kartor, musik, verkligheter och konst. Det handlar också om möten med människor som letat – och hittat.

Medarrangör Weyler förlag

14:00 - 14:20 Vad är det att sörja ett barn?

Hur sörjer man ett barn? Tua Forsström citerar W.H. Auden i sina anteckningar kring en förlust. Magiskt tänkande är en självklar överlevnadsstrategi i dikternas verklighet.  Och vad gör man av kärleken som blev hemlös? Samtalsledare: Cristina Grenholm.

Medarrangör Förlaget och Albert Bonniers Förlag

14:30 - 14:50 Själasörjaren

I Christine Falkenlands nya roman störs kyrkoherde Erland Wallerius harmoniska tillvaro när en gammal skolkamrat tar kontakt. Han blir indragen i en kamp mellan tro och tvivel, synd och nåd. Samtalspartner: Lotta Fång.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

15:00 - 15:20 Slaget om Troja

I Theodor Kallifatides version av Iliaden får läsaren lika mycket spänning, krig och grymheter som livsvisdom om kärlek och sorg och om att vara människa. I ett samtal med Erika Hedenström.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

15:30 - 15:50 Gränsen

Elise Karlsson visar i Gränsen hur konflikter i politiken syns mellan människor - hur hittar man fram till en egen vision om hur samhället borde se ut? I ett samtal med Per Starke.

Medarrangör Natur & Kultur

16:00 - 16:20 Etikprofessorn

I del två av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoar, belyser han flera svåra moraliska ställningstaganden som debatteras i media, så som abort och aktiv dödshjälp. Samtalsledare: KG Hammar.

Medarrangör Fri Tanke

16:30 - 16:50 Jag stannar till slutet SAMTAL FORTSÄTTER

Fatemeh Khavari från Afghanistan berättar i Jag stannar till slutet om vad ett liv på flykt gör med en människa. Hon är ledare för organisationen Ung i Sverige som arbetar med att hjälpa unga afghaner i Sverige och samtalar här med Marika Palmdahl.

Medarrangör Norstedts

17:00 - 17:20 Alkisbarn

Sportjournalisten Robert Laul levde ett dubbelliv. Han berättar om hur han blev alkoholist, och hur han fortsatte att dricka tills han stod vid en vändpunkt: skulle han sluta leva eller börja leva? Samtalsledare: Lars Björksell.

Medarrangör Norstedts

17:30 - 17:50 Om livskatastrofer

Isländske Jón Kalman Stefánsson är aktuell med Asta, en berättelse om en starkt utlevande ung kvinna. Hur minns vi livskatastroferna, och hur överlever vi dem? I ett samtal med Birgitta Westlin.

Medarrangör Weyler förlag

Söndag 30 september 2018

09:15 – 09:25 Morgonmeditation

Tankar för dagen med Bob Hansson. Varje dag kan vara en dag för förändring.

09:30 - 09:50 Vi måste fly - jag är judinna SAMTAL FORTSÄTTER  

Maciej Zaremba är född i Polen och kom till Sverige som 18-åring. Här berättar han om uppväxten i Polen och den drastiska vändningen i livet då mamman avslöjar att hon är judinna. I ett samtal med Martin Lind.

Medarrangör Weyler förlag

10:00 - 10:20 Himlen måste sakna en ängel

Linn Maria Wågbergs son Leo är med om en fruktansvärd kanotolycka på ett konfirmationsläger i Åre. Först efter att ha legat död under ytan i flera timmar hittas han. Ingen kan svara på hennes upprepade fråga: "Lever han?". I ett samtal med Monica Eckerdal.

Medarrangör Norstedts

10:30 - 10:50 Övertygelsens makt samtal fortsätter  

I Hitlers München följer Svante Nordin ett antal Münchenbor 1913–1945 för att få svar på gåtan hur staden kunde föda fram sådana idéer och en sådan gestalt. I ett samtal med Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör Natur & Kultur och Sigtunastiftelsen

11:00 - 11:20 En dagbok till tröst och stöd

I november 2011 blev Gösta Ekman svårt sjuk och hamnade på sjukhus. För att minnas den här perioden förde Marie-Louise Ekman anteckningar. Ett samtal med Caroline Krook om dagboken Få se om hundarna är snälla ikväll.

Medarrangör Piratförlaget

11:30 - 11:50 Om att hitta hem i sin egen kropp

Skådespelaren och journalisten Aleksa Lundberg berättar i sin debutbok Bögtjejen om sin barn-och ungdomstid, om känslan av hur det är att leva i fel kropp och om resan mot en könskorrigering. Samtalspartner är Lena Sjöstrand.

Medarrangör Brombergs Bokförlag

12:00 - 12:20 Från Syrien till Åseda

Khaled Alesmael berättar i Selamik om hur det är att leva som homosexuell i dagens Syrien och hur det var att komma till ett svenskt asylboende. Samtalet som förs på engelska leds av Marika Palmdahl.

Medarrangör Leopard Förlag

12:30 - 12:50 Jag är feminist, hurså?

Vad är feminism och varför behövs det? Clara Henry har skrivit en överlevnadsguide för alla som någonsin varit utsatta för eller funderat på den strukturella sexismen i samhället och samtalar om detta med Tomas Pettersson.

Medarrangör Bokförlaget Forum

13:00 - 13:20 Mannen i skogen

Jens Liljestrand berättar levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. Mannen i skogen är boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden. I ett samtal med Kajsa Wejryd.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

13:30 - 13:50 Lena Andersson x 2 SAMTAL FORTSÄTTER  

Lena Andersson är aktuell med romanen Sveas son – en berättelse om folkhemmet och Verkligheten och resten, som innehåller samlade kolumner från DN. Ett samtal med Christina Byström om allt från religion och politik till förälskelse och humanism.

Medarrangör Bokförlaget Polaris

14:00 - 14:20 Mellan himmel och helvete

Björn Ranelid är tillbaka med en berättelse från det Malmö han älskar. Fantastiska kvinnor i vattentornet är ett vittnesmål som tänjer på gränserna för vad naturvetenskapen kan förstå. I ett samtal med Martin Lind.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

14:30 - 14:50 De vänsterhäntas förening

Det har gått 15 år sedan den sista boken om kommissarie Van Veeteren kom ut. Det har gått sex år sedan man senast kunde läsa om inspektör Gunnar Barbarotti. I De vänsterhäntas förening möts de för första (och enda?) gången.
Håkan Nesser i ett samtal med Gunilla Hallonsten.

Medarrangör Albert Bonniers Förlag

15:00 - 15:20 Såna som du ska inte vara här

Stå-upkomikern Marika Carlsson adopterades från Etiopien, växte upp i en kristen familj, blev fanatisk pingstvän, var homofob och förälskade sig i en kvinna. Ett samtal om sökandet efter rötter med Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör Forum och Sigtunastiftelsen

15:30 - 15:50 När det som flyter måste stelna SAMTAL FORTSÄTTER  

Nino Mick skriver en direkt, lyrisk text om när den flytande könsidentiteten ska naglas fast i en diagnos. Om att göra en resa mellan ett jag och något annat ordlöst bort från kyrkan, om att ändå känna sig som Guds redskap. Samtalsledare: Esbjörn Hagberg.

Medarrangör Norstedts

16:00 - 16:20 Bergmans tro och tvivel

Ingmar Bergmans personliga tro var full av motsägelser. Ett samtal mellan Caroline Krook och Ludvig Lindelöf om Bergmans tro och tvivel genom hans filmer.

Medarrangör Verbum

16:30 - 16:50 En shtetl i Stockholm

Kenneth Hermele föds och växer upp i en ”shtetl” på Södermalm i Stockholm under 1950-talet. Ett judiskt samhälle inuti samhället som han skildrar i En shtetl i Stockholm. Samtalsledare: Dan-Erik Sahlberg.

Medarrangör Weyler förlag och Sigtunastiftelsen

Teologiska hörnan

Nu öppnar en ny mötesplats på Bokmässan för dig som är intresserad av samtal och reflektion om tro, Gud, existens och mening. Kom och mingla med forskare och författare som Ärkebiskopen, Ola Sigurdson, Kent Wisti, Joel Halldorf och Susanne Wigorts Yngvesson.

Om Se människan-scenen

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. På Se människan-scenen kommer samtalen med aktuella författare, precis som vanligt, att handla om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.

Samtal fortsätter i samarbete med Sensus

När författarsamtalet på Se människan-scenen är slut finns möjligheten att fortsätta reflektera över det som just sagts. Häng med på Samtal fortsätter, det är bara att följa skylten.

”Samtal fortsätter ger en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad du just har hört”, berättar Ingela Bergström, verksamhetsutvecklare på Sensus. ”Du behöver inte ha förberett dig, det är bara att hänga på.”

Alla deltagarna får möjlighet att dela tankar och bli utmanade av de andras tankar. Var och en får berätta om en känsla, en tanke och en utmaning som författarsamtalet gett.

”När vi träffas i vår samtalsgrupp är det som om tiden står still. Det är en paus i livsbruset”, berättar en tidigare deltagare.

De författarsamtal som är kopplade till Samtal fortsätter är markerade i programmet.

Så går det till

  • Efter scenprogrammet samlas de som vill delta vid skylten med texten Samtal fortsätter och går tillsammans till ett angränsande rum.
  • Varje samtal pågår i 40 minuter och kan ta emot 15 deltagare.
  • Det blir personliga reflektioner, en frågeställning i taget och en samtalsledare.