Foto: Stephen Lowe

En varm röst om rätten till kyla

Sheila Watt-Cloutier som medverkar på årets Se människan är en kanadensisk, inuitisk aktivist som förra året tilldelades Right Livelihood Award för sin ”livslånga gärning för inuiterna i Arktis och för att ha försvarat deras rättigheter till sin kultur och försörjning, där klimatförändringar nu utgör det akuta hotet”. Kajsa Övergaard porträtterar en ledare som utstrålar både målmedvetenhet och ödmjukhet.

”Vårt känslomässiga, andliga och kulturella välmående och vår hälsa är beroende av att vi sköter om naturen. Det duger inte att bara lappa och laga vägen framåt. För oss inuiter är vår miljö allt.”

Det säger Sheila Watt-Cloutier – en kvinna som utstrålar ett ödmjukt men också tydligt ledarskap. En kvinna som med värme talar om rätten att få vara kall – The Right to Be Cold. One Woman’s Story of Protecting Her Culture, the Arctic and the Whole Planet, som är titeln på hennes bok från 2015.

Allas handlingar spelar roll för världen

Sheila talar om ett ledarskap som handlar om att ha frågorna man vill driva i centrum, inte sig själv. En ledare bör alltid utgå från en plats i sitt inre där principer och etik står i fokus. Det är en förutsättning för att kunna vara en förebild som reflekterar målinriktad äkthet, lugn och tydlighet. Hon betonar att det är viktigt att vara förankrad inåt för att säkerställa att man leder med hjälp av sina styrkor och inte utifrån rädsla eller genom att inta en offerroll.

Arktis är en barometer för världens hälsa. Vill ni veta hur världen mår, kom då till oss och känn Arktis på pulsen

Hennes arbete har alltid handlat om att påminna människor om hur våra liv hänger ihop – att allas handlingar spelar roll, inte bara för den egna närmiljön utan för hela världen. Sheila talar ofta om sambandet mellan smältande isar i Arktis, den industrialiserade världens aktioner, och att stater på södra delen av jordklotet hotas av att försvinna när havsnivån stiger. ”Arktis är en barometer för världens hälsa. Vill ni veta hur världen mår, kom då till oss och känn Arktis på pulsen”.

Talar om klimatfrågan så att människor förstår

Nu fokuserar Sheila på att ge ett ansikte till klimatfrågan. ”De flesta människor kan inte relatera till vetenskapen – de ekonomiska och tekniska aspekterna av klimatförändringarna – men den mänskliga aspekten kan alla förstå”, säger hon.

Hon säger att nyckeln till att få fler med i kampen mot klimatförändringarna är att förskjuta tyngdpunkten från att tala i termer av fakta och kunskap till att tala på ett sätt som även når människors hjärtan. Det gäller att samla frågorna kring utrikespolitik, miljö och ekonomi till en helhet – att tala om alla delar av våra liv ”i ett och samma andetag”.

Världen ropar efter ett kraftfullt och respektfullt ledarskap

Sheila har förändrat den globala debatten om klimatförändringarna och tagit den till den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Hon har belyst den existentiella dimensionen av klimatförändringarna, hur utsläpp av växthusgaser kränker inuiternas kollektiva mänskliga rättigheter och bidrar till förlusten av kunskap och vishet.

Människors oro över världens tillstånd är starkare än någonsin, anser hon. Det gäller frågor som är viktiga för alla världsmedborgare och världen ropar efter ett kraftfullt och respektfullt ledarskap. Världen behöver många fler ledare som Sheila Watt-Cloutier för att möta utmaningarna och lösa den mångfald av frågor som aktualiserats – från miljö och ekonomi till fred i världen.

Kajsa Övergaard

Gäst hos Se människan

Rätten att vara kall

Sheila Watt-Cloutier är gäst på Se människan-scenen den 25 september 12.00-12.20. Hon medverkar också i ett seminarium den 23 september 11.00-11.45.

 

Med hälsning från Arktis
Sheila Watt-Cloutier samtalar med Tinde Carlbrand, Svenska kyrkan, på Internationella torget, Stora scenen 24 september 16.00

 

Internationella torget på Bokmässan är en mötesplats för civilsamhället,
myndigheter med flera kring globala utvecklingsfrågor. Svenska kyrkan medverkar med utställning och scenprogram. Läs hela programmet för Internationella torget

 

 

Läs mer om Se människans program på årets bokmässa

Se Sheila Watt-Cloutier i ett nyligen inspelat TED Talks