Meny

Bokmässan

Svenska kyrkan är Bokmässans största samarbetspartner. Det är också Svenska kyrkans största publika arrangemang under året. Nästa bokmässa i Göteborg äger rum 24 - 27 september 2020. Årets temaland är Sydafrika och övriga teman är Läs! Läs! Läs! samt Digital kultur. Varmt välkomna!

Till Bokmässan kommer över 800 författare från mer än 30 länder, de medverkar i stora seminarier eller scenprogram.

Se människan är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans arbete med kultur, media och livsfrågor, som bedrivs utifrån övertygelsen att Gud möter människan på många sätt.

Se människan vill stimulera till möten mellan kyrkan och det allmänna kulturlivet, och lyfta fram frågor om människosyn, livsfrågor och tro. Svenska kyrkan arrangerar många stora seminarier och har över 70 scenprogram. Dessutom en rad kulturarrangemang runt om i kyrkor och församlingshem.

Vi bryr oss om dig och dina personuppgifter!