Foto: Mikael Ringlander

Årets filmfestival

Göteborg Film Festival 2022 att äger rum mellan 28 januari och 6 februari. Festivalen sker på biograferna i Göteborg och vissa filmer kommer parallellt att visas även digitalt.