Meny

Kulturarrangemang

Göteborgs stift finns med i många olika kulturella arrangemang såsom Bokmässan, filmfestival, utställningar, vetenskapsfestival, temamässor och konserter.

Kultursamverkan bildades för att stimulera olika kulturarrangemang och samverkansformer mellan kyrkan och det övriga kulturlivet. En plats där frågor om tro, livsåskådning, etik och religion lyfts fram och ett sätt att poängtera kyrkans roll i det offentliga samtalet och kulturlivet.

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Seminarier, scenprogram och andra arrangemang bjuder på samtal med aktuella författare om tro, livsfrågor och vad det egentligen innebär att vara människa.

Bokmässan och Se människan

Varje år medverkar Svenska kyrkan på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan. Seminarier, scenprogram och andra arrangemang bjuder på samtal med aktuella författare om tro, livsfrågor och vad det egentligen innebär att vara människa.

Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå stöder Göteborgs filmfestival genom att varje år dela ut ett filmpris samt arrangera seminarier i samband med filmfestivalen. Priset går till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck

Filmfestivalen

Göteborgs stift och Svenska kyrkan på nationell nivå stöder Göteborgs filmfestival genom att varje år dela ut ett filmpris samt arrangera seminarier i samband med filmfestivalen. Priset går till en film som håller hög konstnärlig kvalitet, och som synliggör existentiella rättvise- och sociala frågor i berättelse och uttryck

Kultursamverkan gör temamässor och om du själv vill ordna gudstjänster med samma teman kan du hitta inspirationsmaterial att ladda ner.

Temamässor

Kultursamverkan gör temamässor och om du själv vill ordna gudstjänster med samma teman kan du hitta inspirationsmaterial att ladda ner.

Kultursamverkan anordnar utställningar med många olika teman. Här finns t ex bilder på heliga rum, gestaltningar av Tranströmers dikter och av romer under förintelsen. De flesta utställningar finns för utlåning.

Utställningar

Kultursamverkan anordnar utställningar med många olika teman. Här finns t ex bilder på heliga rum, gestaltningar av Tranströmers dikter och av romer under förintelsen. De flesta utställningar finns för utlåning.

Fredsdagen är ett evenemang i Göteborgs domkyrka varje år runt den 8 maj till minne av fredsdagen 1945. Varje år har ett särskilt tema och innehåll och välkomnar alla som är intresserade av gränslös medmänsklighet.

Fredsdagen

Fredsdagen är ett evenemang i Göteborgs domkyrka varje år runt den 8 maj till minne av fredsdagen 1945. Varje år har ett särskilt tema och innehåll och välkomnar alla som är intresserade av gränslös medmänsklighet.

Musikaliska inslag finns i många skepnader hos Kultursamverkan, som bl a kan ge bidrag till skivproduktion, ordnar julkonserter med keltisk musik och sätter upp musikaler.

Musik

Musikaliska inslag finns i många skepnader hos Kultursamverkan, som bl a kan ge bidrag till skivproduktion, ordnar julkonserter med keltisk musik och sätter upp musikaler.

Svenska kyrkan på Vetenskapsfestivalen

Välkommen till en festival där kyrkans frågor om livets villkor får samspela med vetenskapliga rön. Med omkring 70 000 besök varje år är det ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och Svenska kyrkan bidrar varje år med ett femtontal programpunkter. För dig som vill tänka kring existentiella frågor, ge näring åt fantasin, inspireras och utmanas av internationella och lokala teologer och forskare.