Kriskommunikation

Det är ett känt faktum att organisationer och företag klarar kriser bättre om de är förberedda den dag något händer.

Vid en kris handlar det både om att ge korrekta uppdateringar och om att informera även när det inte finns något nytt att säga. Det är viktigt att ni har bestämt i förväg vem som är talesperson och hur ni hanterar era kanaler vid en kris. Att förbereda sig inför olika typer av kriser skapar större förutsättningar för att agera både snabbt, samordnat och tryggt.

HIT KAN NI RINGA