Kostnad för införande av Public 360

Information om prissättning i samband med införande av Public 360.

Att ansluta sig till Public 360° är kostnadsfritt och inga årliga licenskostnader utgår. De huvudsakliga kostnader som kan uppstå redovisas nedan;

  • Den den arbetstid som krävs för införandet, bland annat tid som avsätts för utbildning.
  • För er som vill använda systemets möjligheter för distribuering av möteshandlingar uppstår kostnader för ”läsplattor” och inloggning (DA-konto mini) för mötesdeltagare.
  • Att flytta information från ett befintligt diarium till Public 360° är förenat med kostnader för den enhet som vill göra det. Kostnaden beror på hur komplext det är att flytta informationen. Kyrkokansliet utreder för närvarande vad det skulle innebära att flytta information från ett befintligt system. 

För att en enhet ska kunna ansluta sig måste den vara ansluten till GIP/Fjärrskrivbordet.