Kostar det något?

Information om prissättning i samband med införande av Public 360.

  • Att ansluta sig till Public 360° är kostnadsfritt och inga årliga licenskostnader utgår. De huvudsakliga kostnader som kan uppstå redovisas i punkterna 2-4 nedan.
  • Att flytta information från ett befintligt diarium till Public 360° är förenat med kostnader för den enhet som vill göra det. Kostnaden beror på hur kompext det är att flytta informationen. Kostnaden för bedömas från fall till fall men en uppskattning visar på en kostnad på 100 000 kronor och uppåt.
  • Enhetens egen insats består dessutom av den arbetstid som krävs för införandet, bland annat deltagande i utbildning.
  • För er som vill använda systemets möjligheter för distribuering av möteshandlingar uppstår kostnader för ”läsplattor” och inloggning (förenklat AD-konto) för mötesdeltagare.

För att en enhet ska kunna ansluta sig måste den använda Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform GIP.  För församlingar och pastorat gäller det att stiftet först ska ha anslutit sig till GIP och Public 360° vilket Göteborgs stift har gjort.