Korsväg - Göteborgs stifts tidskrift är läst och uppskattad enligt senaste Läsvärdesundersökningen.
Foto: Torgny Lindén

Korsväg – fortsatt läst och uppskattad

Under våren 2022 genomfördes en läsvärdesundersökning av Korsväg hos tidskriftens läsare i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att vara en icke-prenumererad tidskrift har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror.

Korsväg har högt uppmärksamhetsvärde och läses av många. Den uppfattas som trovärdig och intressant. Tre av fem som läser Korsväg anser att Korsväg har lyckats bra med sitt uppdrag att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet, och kyrkans uppgifter som kristen församling. Det visar den läsvärdesundersökning, den fjärde i ordningen, som genomfördes under våren.

Samarbetet med Karlstads stift, som inleddes 2018, fortsätter. Det innebär att en representant från stiftet finns med i redaktionen och dess arbete samt att Korsväg sprids till anställda, förtroendevalda och ideella i Karlstads stift också. Göteborgs stift har en upplaga på ca 7 000 och Karlstads stift ca 3 000 exemplar. Denna läsvärdesundersökning är den andra som gjorts hos läsare i båda stiften.

I jämförelse med tidigare undersökningar är kännedomen om Korsväg fortsatt mycket hög. Mer än hälften av mottagarna läser minst hälften av Korsväg och tre av fyra öppnar Korsväg mer än en gång. Tre av fyra tycker också att Korsväg är mycket eller ganska intressant. Korsvägs trovärdighet ligger på hög nivå, fyra av fem tycker att Korsväg är mycket eller ganska trovärdig. Nio av tio läsare tycker att Korsväg ger ny information och hälften av läsarna har ganska eller mycket stor nytta av Korsväg i sitt uppdrag.

De ideella är mest positiva bland läsarna, de läser mest och tycker mest om det de läser. I fallande skala kommer sedan förtroendevalda och anställda. En jämförelse mellan svaren från de båda stiften visar att läsare i Karlstads stift är mer positiva än läsare i Göteborgs stift.

För att vara en tidskrift som mottagarna inte aktivt själva prenumererar på har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror. Av innehållet är ”Möten med människor” populärast, sedan kommer ”Reportage från församlingarna” och Krönikor, därefter Ledare, Bibelstudium och Recensioner.

På frågan om läsarna vill läsa Korsväg digitalt eller på papper är svaret entydigt, nio av tio vill fortsätta att läsa Korsväg som papperstidning. Dock behöver inte sidantalet vara så omfattande. Många läsare skulle föredra 64 till 72 sidor snarare än 76 till 88 sidor som senaste årens utgåvor omfattat.

Bland fritextsvaren finns många tips på vad läsarna vill läsa mer om; till exempel olika och nya spännande tankar och idéer i församlingsarbetet och hur vi attraherar yngre såväl som mer om kyrkomusik, förtroendevalda och kyrkor. Bland de värderande kommentarerna är någon positiva till den teologiska bredden i Korsväg, en annan negativ till att Korsväg inte har en tydligare kristen profil. Någon har läst numret från pärm till pärm och har tyckt om det hen läst, en annan läser tidningen för att förstå hur majoriteten resonerar.

Torgny Lindén, redaktör

Läsvärdesundersökningen i siffror

  • 97 % känner till Korsväg

Av de som känner till Korsväg:

  • 57 % läser alla fyra numren av Korsväg
  • 57 % läser minst hälften i ett nummer av Korsväg
  • 42 % anger att Korsväg läses av minst två personer
  • 73 % av de som känner till Korsväg tycker att tidskriften är mycket eller ganska intressant

Av de som brukar läsa Korsväg:

82 % tycker att Korsväg är mycket eller ganska trovärdig

74 % tycker att bilderna är mycket eller ganska bra

75 % tycker att utformning och layout är bra

87 % tycker att Korsväg ger ny information

57 % tycker om att läsa om församlingar och personer i andra stift

62 % tycker att Korsväg lyckas med sitt uppdrag (att stimulera teologisk reflektion…)

15 % använder Korsväg i församlingens samtal

87 % föredrar att läsa Korsväg som papperstidning

Korsväg – Läsvärdesundersökning 2019

Under våren 2019 genomfördes en läsvärdesundersökning av Korsväg hos tidskriftens läsare i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att vara en icke-prenumererad tidskrift har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror.