Köp från eller i annat land

Generellt sett är Svenska kyrkan momsbefriad men det gäller inte vid köp från utlandet. Skattereglerna för utlandsköp är många och komplicerade.

Faktorer som styr när deklaration ska göras är bland annat eventuell momsregistrering, varifrån inköp görs, enhetens totala utlandshandel under året, vad som köpts in och hur leverans har skett (t ex digitalt eller fysiskt).

Samma regler gäller oavsett om betalning skett med faktura, företagskort, kontant eller i vissa fall med eget kort (utlägg via lön).

Inköp av varor från länder utanför EU innebär import och ska hanteras enligt tullverkets regler. För en importerad vara tillkommer ofta både tullavgift och moms.

Ekonomens ansvar

Ekonom på Göteborgs stiftskansli (om enheten anlitar stiftet för SB-tjänster) ansvarar för att upprätta en momsdeklaration utifrån information och underlag för köp från utlandet som inkommit från enheten. 

Enhetens ansvar

Inköparen i enheten (eller annan person som enheten utser) är ansvarig för att lämna information till ekonomienheten på stiftskansliet när köp från utlandet har gjorts. Fyll i blankett Inköp från utlandet som finns under Dokument Ekonomi. Blanketten skickas tillsammans med kopia på faktura/kvitto och eventuellt tullkvitto (vid import) till 

Import av varor från länder utanför EU behöver hanteras av inköpare enligt tullverkets regler, se www.tullverket.se Importdeklaration görs av enheten.

Att tänka på

Ta reda på vilket land leverantören är registrerade i (se till exempel fakturan). Ska inköpet momsredovisas, ska VAT-nr uppges vid inköpet (annars riskerar ni att få betala dubbel moms). Är inte 90 000 kr-gränsen för varor inköpta från EU uppnådd, ska VAT-nr inte anges. Se vidare i avsnittet "Momsregistrerad eller inte".

Mer information och uppdateringar om skatt och moms finns
www.skatteverket.se.

Köp från utlandet - Frågor & svar

Här finns exempel på frågor kring momsdeklaration som ofta uppstår i samband med inköp från eller i utlandet.

Momsregistrerad eller inte?

När är det aktuellt att momsregistrera enheten och inte? Läs här om vilka faktorer som medför krav på momsregistrering.