Konteringshjälp kapitalförvaltning

Instruktion för kontering av värdepapper och placeringar för församlingar/pastorat anslutna till GAS Ekonomi.

Här finns en sammanställning av konteringshjälp för långfristiga respektive kortfristiga placeringar.

Kontering med Objekt

För placeringar måste tillgångskonto kombineras med koddel Objekt. De behöver vara specificerade och uppsatta på ett sådant sätt att avstämning kan göras enkelt. Kontakta Ekonom om det behöver sättas upp nytt Objekt.

Exempel på objekt:

 • 1010 – Svenska aktier SEB portfölj
 • 1011 – Utländska aktier SEB portfölj
 • 1012 – Räntebärande värdepapper SEB portfölj

Långfristiga placeringar 

Inköp

 • Kredit: Notariatkonto (depå) 19xx
 • Debet: Tillgångskonto 13XX med objekt

Exempel inköp av svenska aktier: kredit 19xx, debet 13XX - - - 1010

Försäljning

 • Kredit: Tillgångskonto 13XX med objekt
 • Debet: Notariatkonto (depå) 19xx
 • Resultat 8220-6900-område
  • Vinst: Kredit
  • Förlust: Debet

Exempel försäljning svenska aktier: debet 19xx, kredit 1350 - - - 1010 anskaffningsvärdet (GAV), debet/kredit 8220-6900-900 (skillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningsbeloppet).

Säljnotan eller VP-sammanställningen innehåller information om det genomsnittliga anskaffningsvärdet. För VP-sammanställningen måste den sammanställning och anskaffningskurs som var månaden innan försäljningen användas. För en försäljning gjort den 15 mars används då anskaffningskursen i VP-sammanställningen för februari. Vid beräkningen multipliceras anskaffningskursen från VP-sammanställningen med antalet aktier/andelar som sålts.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet samt vinst och förlust kan i vissa fall hämtas från internetbanken.

Utdelning

 • Kredit: 8210-6900-område
 • Debet: Notariatkonto (depå) 19xx

Exempel utdelning: debet 19xx, kredit 8210-6900-900

Exempel utdelning och återinvestering svenska aktier:

 1. Debet 19xx, kredit 8210-6900-900
 2. Kredit 19xx, debet 1350 - - - 1010

Kortfristiga placeringar

Exemplen ovan fungerar även för kortfristiga placeringar men med andra baskonton.

Inköp

 • Kredit: Notariatkonto (depå) 19xx
 • Debet: Tillgångskonto 18XX med objekt

Försäljning

 • Kredit: Tillgångskonto 18XX med objekt
 • Debet: Notariatkonto (depå) 19xx
 • Resultat 8220-6900-område
  • Vinst: Kredit
  • Förlust: Debet

Utdelning

 • Kredit: 8340-6900-område
 • Debet: Notariatkonto (depå) 19xx

Bokföring övriga händelser

Övriga händelser kopplade till kapitalförvaltning kan vara förvaltningsavgifter, ränta på konto osv. Om underlag inte erhålls, ta kopia på kontoutdraget där det skett någon transaktion under månaden.

Exempel:

 • Ränteintäkter från bank: K 8310-6900-900
 • Räntekostnader från bank: D 8410-6900-900
 • Bankkostnader: D 6570-6900-900