Korsväg – Läsvärdesundersökning 2019

Under våren 2019 genomfördes en läsvärdesundersökning av Korsväg hos tidskriftens läsare i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att vara en icke-prenumererad tidskrift har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror.

Korsväg har högt uppmärksamhetsvärde och läses av många. Den uppfattas som trovärdig och intressant. Tre av fem som läser Korsväg anser att Korsväg har lyckats bra med sitt uppdrag att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet, och kyrkans uppgifter som kristen församling. Det visar den läsvärdesundersökning, tredje i ordningen, som genomfördes under våren.

Samarbetet med Karlstads stift, som inleddes 2018, innebär att en representant finns med i redaktionen och dess arbete samt att Korsväg sprids till anställda, förtroendevalda och ideella i Karlstads stift. Göteborgs stift har en upplaga på ca 7 000 och Karlstads stift ca 3 000 exemplar. Följaktligen har läsvärdesundersökningen gjorts hos läsare i båda stiften.

I jämförelse med tidigare undersökningar är kännedomen om Korsväg fortsatt mycket hög. Antalet mottagare som läser minst hälften i tidningen har ökat i senaste mätningen. Däremot är det färre som läser varje enskilt nummer.

De läsare som tycker att Korsväg är mycket eller ganska intressant har minskat, främst mellan 2013 och 2015. Trovärdigheten har minskat något, men ligger på samma nivå som 2015. Fler uppfattar att Korsväg ger ny information och lyckas med sitt uppdrag. Något fler använder också Korsväg i församlingens samtal.

De ideella är mest positiva bland läsarna, de läser mest och tycker mest om det de läser. I fallande skala kommer sedan förtroendevalda och anställda. En jämförelse mellan svaren från de båda stiften visar att läsare i Karlstads stift är mer positiva än läsare i Göteborgs stift.

För att vara en tidskrift som mottagarna inte aktivt själva prenumererar på har Korsväg mycket höga läsvärdessiffror. Av innehållet är ”Möten med människor” populärast, sedan kommer ”Reportage från församlingarna” och Krönikor, därefter Ledare, Bibelstudium och Recensioner.

Bland fritextsvaren finns en grupp som är mycket positiv och tycker att Korsväg är professionell och inbjudande, intressant och informativ, har varierat innehåll och låter många komma till tals, bra format och layout, inbjuder till att bli läst, en tidning som vi behöver. Det finns också en grupp som tycker att Korsväg är politisk korrekt propaganda, inte utgår från evangeliet, är liberalteologisk och inte har Jesus i centrum. De positiva kommentarerna får stöd i de positiva omdömena och det höga läsvärdet som siffrorna i undersökningen ger vi handen, till skillnad från de negativa kommentarerna.

Torgny Lindén, redaktör

Läsvärdesundersökningen i siffror

 • 99 % känner till Korsväg

Av de som känner till Korsväg:

 • 64 % läser alla fyra numren av Korsväg
 • 62 % läser minst hälften i ett nummer av Korsväg
 • 26 % anger att Korsväg läses av minst två personer
 • 76 % av de som känner till Korsväg tycker att tidskriften är mycket eller ganska intressant

Av de som brukar läsa Korsväg:

 • 80 % tycker att Korsväg är mycket eller ganska trovärdig
 • 74 % tycker att bilderna är mycket eller ganska bra
 • 75 % tycker att utformning och layout är bra
 • 85 % tycker att Korsväg ger ny information
 • 64 % tycker om att läsa om församlingar och personer i andra stift
 • 60 % tycker att Korsväg lyckas med sitt uppdrag (att stimulera teologisk reflektion…)
 • 19 % använder Korsväg i församlingens samtal