Kyrkoval i Nordstan
Foto: Torgny Lindén

Alla kan rösta i Nordstan

De positiva erfarenheterna från förra kyrkovalet gjorde att Göteborgsförsamlingarna såg det som självklart att finnas med i Nordstan även kyrkovalsåret 2021. Nu med en ännu större monter för att på ett pandemisäkert sätt erbjuda förbipasserande att rösta.

I kyrkovalet 2017 var det 8 900 medlemmar i Svenska kyrkan som röstade i köpcentret Nordstan i Göteborg. Där hade Göteborgsförsamlingarna ett gemensamt röstmottagningsställe som höll öppet i två veckor före valdagen.

–Och det var inte bara göteborgare som lade sina röster i Nordstan, berättar Yngve Ernst som var ordförande valnämnden i Domkyrkopastoratet 2017. Vi skickade vidare röster till alla stift i Sverige.

Varje dag genomströmmas köpcentret, som består av flera kvarter, av många tusentals människor och ungefär 6 000 personer har sin arbetsplats i Nordstan. För att rösta behövde man inte ha med sitt röstkort. Den som kunde legitimera sig fick ett röstkort utskrivet på plats. Därför var det många som spontanröstade när de hade vägarna förbi och såg Svenska kyrkans monter. Nordstan ligger nämligen mitt i centrala Göteborg, nära till två av Göteborgs största knutpunkter för kollektivtrafik; Brunnsparken och Centralstationen.

Under de två veckor som förtidsröstningen pågick ringlade sig kön till röstningen mestadels lång. Och montern var bemannad med folk från församlingarna i Göteborg som kunde svara på frågor och berätta om kyrkornas verksamheter. Kyrkovalet i Nordstan uppmärksammades också i media, med flera reportage. Vinkeln var i många fall att Göteborg var ensamma om att ha förtidsröstning i annan lokal än kyrkans egna. I utvärderingen går det att läsa att många besökare trodde att de var medlemmar i Svenska kyrkan och beklagade att de inte fick rösta, samt att flera ansökte om medlemskap på plats i montern.

De positiva erfarenheterna från förra kyrkovalet gjorde att Göteborgsförsamlingarna såg det som självklart att finnas med i Nordstan även kyrkovalsåret 2021. Nu med en ännu större monter för att på ett pandemisäkert sätt erbjuda förbipasserande att rösta.

– Nordstan är en naturlig mötesplats för göteborgare och tillresta. Genom att finnas här möter vi våra medlemmar, berättar Tomas Rosenlundh, ordförande i valnämnden i Carl Johans pastorat 2021. Vi vill komma dit där folk är. Genom att rösta i kyrkovalet utnyttjar man sin demokratiska rättighet att vara med och påverka Svenska kyrkan under kommande fyra år.

Tomas berättar att den nya montern i år är större och mer centralt placerad i köpcentret och att flödet därmed blir bättre. Dessutom kommer öppettiderna att vara mer generösa och samma som köpcentret som håller öppet kl 10.00 till 20.00. Det går att rösta även på valdagen den 19 september.

Kyrkovalet är ett tillfälle att möta Svenska kyrkans medlemmar. Att vara närvarande i Nordstan är ett sätt att sänka trösklarna till Svenska kyrkan och att visa att alla röster är viktiga i kyrkovalet. Till skillnad från de allmänna valen är de som fyller 16 år senast på valdagen röstberättigade.

Text och bild Torgny Lindén
Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 3 2021)