Foto: GettyImages

Artiklar och krönikor

Här samlar vi ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Tre körsångare utanför Dalabergskyrkan.

Kör och musik som hopp och kraft

Det är fredag morgon i april, en kall dag med strålande sol. Vi möts digitalt för att tala om hur hopp sprids genom Dalabergskören och Dalabergskyrkan i Uddevallas arbete med musik. Under samtalet sprudlar energin och hoppet; trots att vi inte möts fysiskt så lyckas den goda tonen och hoppfullheten lysa genom skärmarna och smitta av sig mellan oss.

Projektet Skapa plats

Att skapa plats för alla

Genom satsningen Skapa plats vill Svenska kyrkan utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Flera församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift har gått in i detta, och vill på så sätt vara med och dela erfarenheter med andra församlingar.

Pilgrimmer på vandring längs en landsväg. Soligt väder och blå himmel.

Något händer i oss när vi är på vandring

På medeltiden pilgrimsvandrade människor för att korta ned tiden i skärselden. Idag är motivet ett annat. Det kan handla om att gå på egen hand eller tillsammans med andra; att samtala och reflektera, att begrunda och kontemplera. De som vandrar som pilgrimer upplever både en yttre och en inre resa.

Mina handlingar visar vad jag tror på

Johannes Widlund är just nu aktuell med boken "God jord – och ett hållbart liv". Tidskriften Korsväg intervjuade honom och Stefan Edman redan 2019 om deras gemensamma inställning – att låta det positiva styra miljöengagemanget.

Brobyggare

"Hur ser du på kyrkans roll i samhället?" Biskop Susanne Rappmann hittar en förklarande symbol, precis utanför fönstret.

Dopets mysterium

Varför ska jag döpa mitt barn? Eller annorlunda uttryckt – vari ligger dopets mysterium? Jonas Eek, präst i Svenska kyrkan, ger oss sina svar i en personlig krönika.