Korsväg 2021 3

Tidskriften Korsväg

Korsvägs uppgift är att stimulera teologisk reflektion över kristen tro, kyrkans identitet och kyrkans uppgifter som kristen församling.

Korsväg skickas gratis till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift. För att få Korsväg ska du som anställd eller förtroendevald vara registrerad som en av dessa två kategorier i Svenska kyrkans register Kyrksam, som hanteras av respektive församling/pastorat. Ideella medarbetare och andra intresserade som vill ha Korsväg måste skicka in sina adressuppgifter till stiftskansliet i Göteborg.

Är du intresserade av Korsväg eller har frågor om Korsväg, mejla till goteborg.korsvag@svenskakyrkan.se 

Redaktör för Korsväg

Torgny Lindén

Torgny Lindén

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Pressekreterare, Kommunikatör