Meny

Medarbetare

Söker du en av oss medarbetare i Stiftsorganisationen? Här finns våra kontaktuppgifter, välkommen att höra av dig!

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Marie Almqvist

Marie Almqvist

Göteborgs stift

Lönehandläggare, Löneenheten

Anders Anderberg

Anders Anderberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt Själavårdscentrum, Församlingsutveckling

Helena Andersson

Helena Andersson

Göteborgs stift

lön, Löneassistent

Victoria Andersson

Göteborgs stift

Registrator, Församlingsstödsenheten, Receptionist

Christoffer Askerlund

Christoffer Askerlund

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Marianne Aslaksby

Marianne Aslaksby

Göteborgs stift

Ekonomi, Ekonomiassistent

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Kristina Bergqvist

Kristina Bergqvist

Göteborgs stift

Projektsekreterare, Församlingsstöd, Församlingsstödsenheten

Torsten Bergsten

Torsten Bergsten

Göteborgs stift

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Christina Bernérus

Christina Bernérus

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Magnus Birkhorst

Magnus Birkhorst

Göteborgs stift

Utredningssekreterare, Församlingsstödsenheten

Eva Blixt

Eva Blixt

Göteborgs stift

Ekonomi, Ekonomiassistent

Anna-Maria Blomen

Göteborgs stift

Fastighet och Kulturarv, HR-specialist

Marie Boberg Fagerberg

Marie Boberg Fagerberg

Göteborgs stift

Lönehandläggare, lön

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Jenny Brandt

Göteborgs stift

lön, Lönehandläggare

Christina Broman

Christina Broman

Göteborgs stift

Ekonomi, Ekonomiassistent

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Helena Ceder

Helena Ceder

Göteborgs stift

Förvaltningssekreterare, Ekonomi, Teamledare