Foto: Ikon

Fakturering

Följande gäller fakturor ställda till Göteborgs stift och till Prästlönetillgångarna.