Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Be och tänd ljus digitalt

Tänd ett ljus, be en bön för någon eller något du tänker på. Bönewebben finns tillgänglig dygnet runt.