Kontakt med Ekonomi

På Göteborgs stiftskansli arbetar ungefär 30 ekonomer och ekonomiassistenter. Vi arbetar tillsammans i team enligt ett gemensamt arbetssätt för minskad sårbarhet och ökad effektivitet.

Varje församling/pastorat som anlitar Göteborgs stift för ekonomitjänster har en huvudansvarig ekonom och ekonomiassistent på stiftskansliet. Mycket av den löpande kontakten sker med huvudansvariga handläggare. Säkrast kommer du i kontakt med oss genom att skicka e-post till vår funktionsbrevlåda.

För att du snabbare ska få hjälp med ditt ärende:

  • Skriv tydligt i ämnesraden vad e-postmeddelandet handlar om
  • Märk meddelandet med vilken församling/pastorat det gäller

Skicka till: 

​​Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster och avtal vänligen kontakta ansvarig för Servicebyråtjänsterna.

Kontakta ekonomi

Avvikande öppettider

Vi har normalt personal på plats alla vardagar när stiftskansliet är öppet. De återkommande avvikande öppettider som finns listas här.

Lämna förbättringsförslag: Ekonomi

Här kan du lämna förbättringsförslag som rör GAS Ekonomi (system och konceptfrågor) och ekonomitjänsterna på Göteborgs stift.