Kontakt Löneservice

Sedan Löneenheten lämnat Göteborgs stift och gått över till nationell nivå har stiftet inte längre några lönehandläggare.

De församlingar, pastorat som är anslutna till Svenska kyrkans löneservice kan få svar på frågor om till exempel lön, tidrapportering och ledighet på https://internwww.svenskakyrkan.se/loneservice.  

Kontakta löneservice​

Gäller dig som är anställd hos en arbetsgivare som är ansluten till löneservice.

Serviceportalen

I serviceportalen kan du registrera ett ärende direkt till löneservice. Du får svar via mejl och kan se svaret i serviceportalen.

Gå till serviceportalen  ->

Telefon

Det är samma nummer som till Kanslistöd.

Telefon: 010-18 19 200 (knappval 1 för löneservice)
Öppet: 8.00–12.00, helgfri vardag