Kontakt Löneservice

Sedan Löneenheten lämnat Göteborgs stift och gått över till nationell nivå har stiftet inte längre några lönehandläggare.

Kontakta Löneservice​

Gäller dig som är anställd hos en församling eller pastorat som är ansluten till Löneservice för tex frågor om löneutbetalningar och arbetsgivarintyg till A-kassa.

Serviceportalen

I serviceportalen kan du registrera ett ärende direkt till löneservice. Du får svar via mejl och kan se svaret i serviceportalen.

Gå till serviceportalen  ->

Telefon

Det är samma nummer som till Kanslistöd.

Telefon: 010-18 19 200 (knappval 1 för löneservice)
Öppet: 8.00–12.00, helgfri vardag