Kontakt Hållbarhet

Göteborgs stift erbjuder bland annat kurser och inspirations- och nätverksträffar med inriktning på hållbar utveckling.

Svenska kyrkan vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle; ett samhälle som är ekologiskt hållbart och bygger på förnyelsebara resurser, som är ekonomiskt hållbart och rättvist fördelar jordens tillgångar, som är socialt hållbart och ger alla människor möjlighet till ett gott liv.

Har du några frågor om hållbarhetsarbete?
Varmt välkommen att höra av dig!