Kompetensutveckling HR

Utbildningsinsatser inom HR-området för att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar. Utbildningarna syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Utbildning kan även ges på förfrågan.