Kurser och arrangemang Gudstjänst

Göteborgs stift släpper nya kurser och arrangemang terminsvis. Anmäl dig nu! Inspireras, utveckla din kompetens och skapa nätverk genom att gå kurser tillsammans med andra deltagare.

En präst med grön stola, lila nagellack och tatueringar står med knäppta händer.

Fortbildning i enskild själavård för diakoner och präster

Utbildningens fokus är att skapa utrymme för deltagaren att reflektera över uppgiften som själavårdare och ett viktigt mål med utbildningen är att stärka den enskilde deltagaren i sin tilltro till det själavårdande samtalets möjligheter och den egna förmågan att gå in i ett sådant samtal. Introduktionsdag: 7 maj. Seminarietillfällen: 27–30 aug, 9–12 dec 2024, 24–27 feb och 12–15 maj 2025, Lilleskogs själavårdsinstitut.

Bortom en stor ljusbärare i smitt järn står en präst och talar till församlingen.

Gestalta nåden i predikan

Under ett dygn undersöker vi tillsammans hur vi som kyrka kan hitta nya ord och former för att kunna prata om skuld, synd, förlåtelse och försoning. Hur gestaltar vi nåd i gudstjänsten och hur kan vi leva den? 12-13 nov 2024, Åh stifts- och konferensgård

Någon spelar kyrkorgel.

Inspirationsdag för orgelspelare

Kyrkomusiker, hur funkar det? En dag för dig som är orgelspelare i någon av Göteborgs stifts församlingar. Fredag 14 juni 2024 9.00, Göteborg

Ljudet i gudstjänsten, steg 1

Att sköta ljudet i gudstjänsten kräver kunskap och träning. Kom och lär dig mer om hur tekniken fungerar och hur du kan bli bättre på att skapa ett bra ljud. Torsdag 7 nov 2024 9.30, Åh stiftsgård

Ljudet i gudstjänsten, steg 2

Att sköta ljudet i gudstjänsten kräver kunskap och träning. Kom och lär dig mer om hur tekniken fungerar och hur du kan bli bättre på att skapa ett bra ljud. Kursen är för dig som har gått Ljudet i gudstjänsten steg 1. Fredag 8 nov 2024 9.30, Åh stiftsgård

Stiftsfest: Vänd mot Guds framtid

Stiftsfesten 2025 samlar oss alla, intresserade och engagerade i församlingen, anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare! Låt oss kraftsamla tillsammans under temat Vänd mot Guds framtid. Tillsammans hämtar vi mod, lust och kraft att ta oss an livets utmaningar och möta framtiden. Lördag 1 mar 2025 9.00-17.00, Göteborg

Körsång i domkyrkan.

Sånger kan bära: Körledarfortbildning

Undervisning med sången som utgångspunkt kan leda till körmusiken. Men var ska vi börja och hur kan vi fortsätta? Tre dagars körledarfortbildning med barn och ungas sjungande i centrum. 23-25 jan 2025, Göteborg. 

En bebis på vårpromenad får hjälp att lära sig gå av sina föräldrar.

Via de Cristo

Kyrkan är mission till hela sitt väsen. Det är alltså inte en specialuppgift för vissa utvalda, utan något som tar oss alla i anspråk. Alla som följer Kristus sänds till världen som han själv blev sänd. Till att förkroppsliga honom tillsammans och återspegla Guds rike i vardagslivet. Då kursen är uppskjuten bestäms nytt datum utifrån enkätsvar från tidigare anmälda. Tors kl 17 – sön kl 17, datum bestäms snart.