Kompetenskatalog Ämnen

ACT Svenska kyrkan

Diakoni

Ekonomi

Fastigheter och kulturarv

Förtroendevald

Gudstjänst

HR

Hållbar utveckling

Ideellt engagemang

IT och Telefoni

Juridik

Kommunikation

Kultursamverkan

Kyrkliga profilutbildningar

Musik

Minoritetsspråk

Mission

Retreater och pilgrim

Samverkande inköp

Styrning och ledning

Undervisning

Ärendehantering