Kommunikatörsnätverket

Vill du dela idéer kring hur vi kommunicerar i de nya digitala verktygen? I och med flytten av det nationella intranätet och övergången till Microsoft 365 ställs vi inför nya möjligheter och frågor. Vi träffas och samtalar kring intranät, arbetssätt och informationsvägar. Välkommen till nätverksträff på stiftskansliet! Tis 27 sep 2022 8.30, Göteborg

Temat för höstens kommunikatörsnätverk är intranätet och Microsoft 365. Vilka möjligheter erbjuder de nya verktygen för att kommunicera på arbetsplatsen? Hur får vi dem att fungera i harmoni med vårt arbetssätt? Hur hanterar vi i församling/pastorat det nya intranätet? Under hösten införs nya lösningar för Svenska kyrkans interna kanaler, och processen med Microsoft 365 är i gång för många enheter. Vi träffas för att nätverka kring hur vi använder dessa digitala kanaler, vilka möjligheter och svårigheter vi ser samt laborerar kring lösningar tillsammans.

I vårt nätverk skapar vi prestigelösa relationer som bygger på förtroende. Syftet med Kommunikatörsnätverket är att minska avstånden mellan oss. Vi vill vara en mötesplats för kommunikatörer där både små och större sammanhang kan träffas, lära och få utbyte av varandra.

Göteborgs stift bjuder på mingelfika och för de som kan och vill avslutar vi med lunch på egen bekostnad i Läppstiftets restaurang.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Tis 27 september 2022 08.30–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 13 september 2022