Kommunikationskoncept

Svenska kyrkan har avsatt extra resurser och skapat ett kommunikationskoncept som syftar till att hjälpa människor till en starkare relation till en församling.

Vi är ofta duktiga på att nå dem som har en tro, och som har en nära relation till en församling. Men vi behöver också bli bättre på att kommunicera med de människor som inte möter kyrkan så ofta.

"Du är inte ensam" – ett gemensamt kommunikationskoncept

Svenska kyrkan har skapat ett gemensamt kommunikationskoncept som vill väcka människors intresse för en närmare relation till sin församling. Konceptet kompletteras av Svenska kyrkans värdeord närvaro, öppenhet & hopp och har två mätbara mål som baseras på vad som bygger relationer och uppmuntrar till medlemskap.

VISION: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.

MÅL: Att människor ska uppleva att kyrkan är relevant för dem och att kyrkan bidrar med samhällsnytta.

UNDERLIGGANDE BUDSKAP: Du är inte ensam – ett löfte om hopp, tröst och mening, och om samhörighet med Gud och i församlingen.

Läs hela kommunikationskonceptet på Kornet.