Foto: Kristin Lidell

Kommunikation volym

Kommunikation volym omfattar det löpande kommunikationsarbetet för hantering av nyhetsbrev, annonsering samt grafisk produktion och webbpublicering kopplat till kampanjer och terminsprogram.

Kommunikationsassistentrollen arbetar med tjänsten kommunikation volym som i första hand omfattar det löpande kommunikationsarbetet för hantering av nyhetsbrev, annonsering samt grafisk produktion och webbpublicering kopplat till kampanjer och terminsprogram.

Detta kan vi hjälpa er med:

  • nyhetsbrev (veckovis)
  • annonser i tryckta och digitala medier (veckovis och i samband med kampanjer)
  • digitala skärmar (veckovis och i samband med kampanjer)
  • inläggsproduktion för sociala medier (veckovis och i samband med kampanjer)
  • webbpublicering (månadsvis och i samband med terminsprogram)
  • grafisk formgivning, formatanpassning, bildhantering och textbearbetningar.

Uppdragstjänster Kommunikation

Inom kommunikationsområdet kan vi stötta med idéarbete, marknadsföring, redaktionellt arbete och opinionsbildning.

Kommunikation kvalificerad

Inom Kommunikation kvalificerad är det stort fokus på årsbaserade rutiner så som rådgivning, kampanjer samt marknadsföring av verksamheter och arrangemang, vilket är en förutsättning för att synliggöra kyrkan i samhället.

Tilläggspaket

Som ett komplement till kommunikation kvalitet och kommunikation volym erbjuder vi tilläggspaket för att ge stöd i hela den kommunikativa livscykeln.

Prislista Kommunikationstjänster 2024

670 kr/tim för församlingar/pastorat inom Göteborgs stift.
720 kr/tim för församlingar/pastorat utanför Göteborgs stift samt för ekonomiska enheter som inte är församlingar/pastorat.


Moms tillkommer för uppdragsgivare som inte är församling/pastorat/stift inom Svenska kyrkan.