Foto: Kristin Lidell

Kommunikation kvalificerad

Inom Kommunikation kvalificerad är det stort fokus på de årsbaserade rutinerna så som rådgivning, kampanjer samt marknadsföring av verksamheter och arrangemang.

I tjänsten kommunikation kvalificerad finns alltid rollen kommunikatör på stiftskansliet. Kommunikatören hanterar idéarbete, medieplanering, grafisk formgivning, text och bild. Publicerar på hemsida och digitala skärmar, skapar trycksaker och skickar ut nyhetsbrev. Bokar tryckeri, annonsplatser och distribution.

Detta kan vi hjälpa till med:

 • Rådgivning och stöd till medarbetare och chefer.
 • Processtöd för terminsbaserad kommunikation.
 • Lokal anpassning av gemensamma kampanjer.
 • Sammanställning och rapportering till beställare.

Planering och genomförande av:

 • Införande
 • Webboptimering (i samband med införande)
 • Advent- och julkampanj
 • Terminsbaserad kommunikation, vår/sommar
 • Påskkampanj
 • Konfirmationskampanj
 • Sommarkampanj
 • Terminsbaserad kommunikation, höst/vinter
 • Allhelgonakampanj
 • Särskilda event och satsningar (se Arrangemangspaket)
 • Layout årsredovisning

Kommunikationsstrateg

Strategrollen kan hanteras som en del av Kommunikationstjänsten och utförs då av Kommunikationsstrateg på stiftskansliet. När strategrollen istället finns i församling/pastorat/stift behöver motsvarande arbetsmoment hanteras lokalt.​

Vi kan hjälpa till med:

 • Introduktion och nuläge (införande)
 • Kommunikationsanalys, målgruppsanalys och profilessens (Införande och sedan årsvis)
 • Uppföljning nyckeltal (per tertial)
 • Verksamhetsplanering och budgetering för kommunikationsarbetet (årsvis)
 • Verksamhetsberättelse (årsvis)
 • Presentation i ledningsgrupp, kyrkoråd och medarbetarsamling

Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna!

En man och en kvinna i ytterkläder står utomhus. Mannen håller i en bebis.

Kommunikationstjänsten

Stiftskansliets uppdragstjänster inom kommunikation omfattar idéarbete, marknadsföring, redaktionellt arbete och opinionsbildning.

Kommunikation volym

Kommunikation volym omfattar det löpande kommunikationsarbetet för hantering av nyhetsbrev, annonsering samt grafisk produktion och webbpublicering kopplat till kampanjer och terminsprogram.

Tilläggspaket

Som ett komplement till Kommunikation kvalitet och Kommunikation volym erbjuder vi tilläggspaket för att ge stöd i hela den kommunikativa livscykeln.