En medelålders kvinna sitter och jobbar vid en laptop.
Foto: Getty Images

Klimakteriet och arbetsplatsen

Klimakteriebesvär är en del av livet för många av våra medarbetare och det påverkar inte bara dem själva utan även arbetsplatsen som helhet. Som arbetsgivare har vi ett åtagande att skapa en stödjande och inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare. Denna kurs är en möjlighet för oss att öka vår förståelse för de utmaningar som våra medarbetare kan ställas inför under klimakteriet och hur vi som ledare kan erbjuda stöd och utforma arbetet på bästa sätt. Måndag 11 mars 2024 9.00, Göteborg

Enligt en nyligen genomförd Sifo-undersökning har två av tre kvinnor (64 procent) upplevt besvär i samband med klimakteriet, och hela 25 procent av dessa kvinnor uppger att det har påverkat deras yrkesliv negativt. Trots detta visar samma undersökning att det råder bristande kunskap och förståelse för hur klimakteriet påverkar arbetslivet.


Denna kurs är utformad för att hjälpa dig som chef, arbetsledare eller HR att:

  • Förstå de fysiska, emotionella och mentala symtomen som kvinnor kan uppleva under klimakteriet och hur det går att förebygga problem
  • Få kunskap om biokemin och möjlighet att testa dina egna värden med kroppsscanningsvåg och blodsockermätning (oavsett könstillhörighet)
  • Lära dig att skapa en öppen och stödjande arbetsmiljö där medarbetare känner sig bekväma att diskutera klimakteriebesvär och eventuella anpassningar
  • Få riktlinjer om hur du kan hantera ämnet och dess symptom direkt med medarbetare, inklusive i rehabsamtal

Kursen leds av erfaren läkare och hälsocoach från FunMed, specialiserade inom funktionsmedicin.

Det kommer finnas möjlighet att få sitt blodsocker mätt, varför det är rekommenderat att inte äta frukost före du ankommer till kursen.

 

500 kr

Fika ingår

Måndag 11 mars 2024 09.00–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 1 mars 2024