Foto: Gettyimages

Kick-off / På lika villkor – Många röster många rum

Under två dagar i augusti 2022 kraftsamlar Göteborgs, Karlstads och Skara stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund kring lärande och undervisning och alla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kyrkan på sina och lika villkor oavsett funktionsvariationer/funktionsnedsättningar. Ons-tor 24-25 aug 2022, Göteborg

Dessa två dagar krokar tag i konferensen ”Berättelsernas livskraft” som vi genomförde 2020. Nu vill vi hylla, fira och lovsjunga flera olika röster, den fantastiska mångfalden och ge plats åt många röster många rum. Det kommer vara många spännande föreläsningar och seminarier som tillsammans inspirerar oss att berätta vidare.

Liksom två år tillbaka är numera ”Kick-off” och ”På lika villkor” integrerade till en och samma konferens för att vara ett synligt tecken på visionen om en kyrka där alla ryms.

Planeringen är i full gång och efter hand kommer denna sida att fyllas på med information, program och medverkande. Reservera redan nu dagarna i din almanacka.

1 000 kr
I kurskostnaden ingår fika under dagarna. Logi, resor och övrig mat ordnar och bekostar varje deltagare själv.

Ons-tor 24-25 augusti 2022, 08.30–19 och 09-16, Göteborgs domkyrka med flera lokaler

Anmäl dig här senast den 22 juni om du är från Göteborgs stift

Anmäl dig här senast den 22 juni om du kommer från ett annat stift

Program

Onsdag 24 augusti
08.30 Incheckningen öppnar, fika serveras, Domkyrkan 
09.45 Gemensam inledning
10.30 Paus
10.45 Att lyssna till vardagens röster – Jonas Ideström
12.00 Lunch
14.00 Seminariepass 1 (väljs i samband med din anmälan) 
15.15 Kaffe och frukt
15.45 Seminariepass 2 (väljs i samband med din anmälan)
17.30 Gemensam mässa
Efter mässan är du fri att göra vad du vill med din tid   

Torsdag 25 augusti  
09.00 Kyrkans profetiska röster – Anna Ardin 
10.15 Kaffe och frukt 
10.45 Seminariepass 3 (väljs i samband med din anmälan)
12.00 Lunch  
14.00 De självständigas röster – Maria Kuchen 
15.15 Gemensam avslutning för dagen, klara senast 15.50

Gemensamma föreläsningar

Jonas Ideström

Att lyssna till vardagens röster – Jonas Ideström

Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag? Kan vi ana Guds närvaro i kroppar, blickar, röster, måltider och ting? Från vilka platser, rum och tidpunkter hörs röster vi behöver lyssna till? Grundat i praktiskt kyrkligt liv hjälper Jonas Ideström, professor i praktisk teologi vid Enskilda högskolan i Stockholm, att orientera oss med en delvis ny blick på det vi gör och det vi möter.

Kyrkans profetiska röster – Anna Ardin

Kyrkan har en viktig röstbärande roll och ett uppdrag att låta de tystade bli lyssnade på. Anna Ardin, diakon och författare till boken ”Politisk och profetisk diakoni” menar att diakonins viktigaste uppdrag är att verka för att låta Guds människosyn om allas lika värde genomsyra samhället. Om kyrkan menar allvar med att vi, genom vår diakoni, ska stå på de förtrycktas sida så måste vi också utmana den makt som förtrycker.​

De självständigas röster – Maria Küchen

Vad betyder församlingen för tron? Kan en ensam människa vara kristen i praktiken? Går det att tala klarspråk utan att stå obunden, fri och utanför? Inför kyrkans gemenskapsideal är det lätt att känna sig underkänd som kristen. Tillsammans med Maria Küchen, författare och kulturskribent och aktuell med boken ”Jord och gudar” avsöker vi det spännande och svåra med profetiskt uppdrag och kyrklig gemenskap i en ny tid.

Mässa HedvigPuls

I Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm har HedvigPuls på kort tid vuxit till att bli en av Sveriges största gudstjänster. Hit söker sig hundratals människor på fredagskvällar för att fira mässa till toner av t ex Metallica, Beyoncé, Laleh och Avicii. Vilken artist som tolkas på Kickoff 2022 får så länge bli en överraskning. Medverkande i mässan: Olle Liljefors, präst och initiativtagare till HedvigPuls, Ulf Norberg, organist och en körensemble.

Valbara seminarier

1. Att lyssna på rösterna på nätet – Linda Andersson

Unga är ofta utlämnade till sig själva eller varandra. Hur möter vi deras röster på nätet? Hur tar vi emot och bemöter de ungas berättelser hos Kyrkans nätvandrare? Var kan man hitta oss och hur kan du och din församling vara med och bli en viktig del av arbetet? Linda Andersson är speciallärare och diakon i Equmeniakyrkan som sedan två år tillbaka är projektledare för Kyrkans nätvandrare som drivs av Kyrkans SOS.

2. Barn och ungas röster: Det lilla bär det stora – Helen Kémi

Utifrån Jonas Ideströms anslag skapar vi rum för att göra teologi i kyrkans vardag i möte mellan barnets och evangeliets berättelser. Passet leds av Helen Kémi, stiftspedagog i Linköping.

3. Barnens röster – sånger i och om det heliga – Kerstin Andeby

Vi sjunger och reflekterar tillsammans kring sångens och musikens möjligheter att skapa rum för det heliga i barn och ungas liv. Oavsett i vilka sammanhang vi sjunger pågår något livsviktigt och omistligt! Kerstin Andeby är musiker, textförfattare och kompositör och skapar sånger för och med barn inom det egna förlaget Musikrummet. Hon delar med sig av erfarenheter från bl.a. ”Barnens Katedral” i Karlstad.

4. Bibelns många röster – och många rum – Jesper Svartvik

"I min Faders hus finns många rum" - så lyder ett känt bibelord. Det är kanske inte lika känt att det finns många rum och röster i Bibeln? Jesper Svartvik, präst, författare och gästprofessor vid Boston College, leder oss in i Bibelns värld. Vi får möjlighet att lyssna till de olika rösterna i Gamla och Nya testamentet och möta tolkningar av vad det är att vara människa och att tro på Gud i livets villervalla.

5. Bibelversteologin och helheten – Marco Helles

Bibelversteologin används ofta i etiska diskussioner för att snabbt och enkelt kunna hävda en ”biblisk och kristen” position. Verkligheten och Bibeln är mer komplex än så. Bibelversteologin är snabb. Hävda komplexitet tar mer tid men är inte mindre kristet. Marco Helles har en master i teologi och har arbetat med mänskliga rättigheter, för mångfald och mot rasism under många år. Han är engagerad i Immanuelskyrkan i Stockholm.

6. De ambivalentas röster – David Thurfjell

Kyrkan möter ofta familjer och barn som ger uttryck för att tro inte har en roll i deras liv, men samtidigt väljer att ibland finnas med i kyrkans verksamheter. Varför tänker och säger så många som de gör om sin relation till religion, och hur kan vi i kyrkan skapa välkomnande, öppna och relevanta rum som rymmer alla? David Thurfjell är forskare inom religionsvetenskap och professor i religionshistoria vid Södertörns högskola och författare till bl.a. ”Det gudlösa folket”.

7. Demokratins röster – Tova Mårtensson och Viktor Joelsson

Hur kan vi skapa ett inkluderande sammanhang och vad kan du redan om demokrati? Ett inkluderande sammanhang är grunden för en levande verksamhet och en levande kyrka. Du möter Tova Mårtensson, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga och Viktor Joelsson, vice förbundsordförande, som tillsammans med er funderar på vad vi behöver göra för att bedriva en verksamhet som låter barn och unga få växa i tro och ansvar.

8. Få rösterna att ljuda i samklang – Sanna Engelbrektson

Hur skapas ett vi? Med avstamp i socialpsykologin tittar vi på hur vi kan använda oss av språk, musik och symboler för att bygga en gruppidentitet. Kan en psalm, en bön eller till och med en lek bygga gruppidentitet? Genom seminarium och gruppdiskussioner med utgång i våra lokala kontexter funderar vi kring hur vi får alla att känna sig som en del av gruppen, församlingen och kyrkan. Sanna Engelbrektson är beteendevetare och diakon.

9. Konsten – och kyrkorummets röster – Mats Hermansson

Konsten kan vara ett sätt att starta angelägna samtal och samtiden kan genom konstnärers skapande bli tydligare för församlingen. Att visa konst i kyrkan är ett sätt att knyta band till lokalsamhället. Bilder öppnar upp på ett annat sätt en ord. Mats Hermansson, konstnär, präst och författare med stor erfarenhet av utställningar, med egna och andras bilder, talar om konstutställningens möjligheter.

10. Naturens och skapelsens röster – Lotta Eriksson

Många församlingar vill erbjuda och stärka friluftsarbete men har inte alltid kapacitet att genomföra det. Var hittar vi samarbetspartners som hjälper oss att utvidga och komplettera våra arenor i arbetet med barn och unga? I bland annat Västerås stift växer ett samarbete fram mellan Svenska kyrkan och Scouterna. Lotta Eriksson är projektledare för ”Att möta klimatoro bland barn och unga” samt för samverkan Scouterna – Svenska kyrkan.

11. Religionsdialogens röst – Sofia Nordin

Hur förhåller vi oss till varandra i ett förändrat landskap? Hur ser det mångreligiösa Sverige ut och vem är den andre? Är religionsdialog en risk eller en resurs och hur kan det få plats i församlingen? Sofia Nordin har tidigare funnits på Centrum för religionsdialog i Stockholm och både studerat och arbetat i Mellanöstern. Nu arbetar hon på Helsjöns folkhögskola.

12. Röster från dem som inte fick välja – Robin Paulonen

Vad händer när teologisk övertygelse blir tvingande och rättighetsinnehavaren hamnar i kläm? Välkommen på ett seminarium om bibelrelaterat våld mot queera barn. Under seminariet får vi ta del av människorättsprinciper och diakonala perspektiv på en svår rättighetskonflikt. Robin Paulonen, sakkunnig i Mänskliga Rättigheter och förbundsordförande för Riksförbundet EKHO, medverkade i SVT-serien ”Gud som haver barnen kär”.

13. Röster för mångfald och inkludering i församling – Anna-Karin Caspersson

Hur låter rösterna och vad säger de egentligen? Några av dem är samlade i antologin ”En enda kropp – vägar till en hbtq-inkluderande församling”. Rösterna har olika karaktär och tillsammans manar de oss att börja där vi står och att fortsätta framåt. Anna-Karin Caspersson socialpedagog, verksamhetsutvecklare på EKHO och en av medförfattarna delar handfasta tips om hur vägen, med avstamp i evangeliet, kan se ut framåt.

14. Röster på lika villkor – Nils Olandersson och Eva Forngren

Vi får redskap och reflektioner för både teori och praktik där människor med olika funktionsnedsättningar är en del av en församling som berör. Sammanhållningen av teologi, musik, teater och konst öppnar för livet. Nils Olandersson, diakon och teaterpedagog och Eva Forngren, kör- & sångpedagog, guidar oss utifrån sin erfarenhet och sitt arbete med verksamheten ”Stella” i Guldhedskyrkan i Göteborg.

15. Röster ur bibeln möter mitt inre rum – Frauke Kuster

Vi samtalar och prövar att gestalta andakt med enkla material så att berättelsen växer fram i mitten utifrån våra egna upplevelser och känslor. Frauke Kuster, pedagog, visar hur bibelns berättelser får liv när rösterna från för länge sedan möter oss och rösten i mitt inre jag.

16. Sjung med händerna och rösten! – Kerstin Axelsson och Margareta Evmark

Testa teckensång med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Sprid glädje och berika människors liv med musikaliska upplevelser som stimulerar och ökar välbefinnandet samtidigt som den kommunikativa förmågan stärks och det sociala samspelet utvecklas. ”Kom igång med teckensång” är ett projekt som möter barn, ungdomar och vuxna som behöver stöttning och stimulans för att utvecklas, må bra i livet och ha en självklar plats i församlingen. Kerstin Axelsson och Margareta Evmark, musikpedagoger.

17. Teckenspråkets röster – Emmy Lindgren

Vad innebär det att vara en kyrka på lika villkor? Vi behöver vara medvetna om att församlingsbor och besökare är med på olika villkor. I vårt samhälle har vi många normer, en av dem är hörselnormen. Hur lyssnar vi till teckenspråkets röst och hur lär vi oss att syssna (lyssna med ögonen) för att möjliggöra för varje människas rätt till möte med Gud, evangeliet och kyrkan. Emmy Lindgren är komminister i Karlstads pastorat och stiftsadjunkt för teckenspråk i Karlstads stift.

18. Tillgänglighetens röst - att kommunicera och inkludera – Ulrika Widepalm & Anna Carlsson

Oavsett förutsättningar och funktionsvariation ska du kunna ta del av Svenska kyrkans information och budskap. Språk, bilder och tilltal påverkar vem som känner sig berörd av det du vill säga eller bjuda in till. Tips på utformning av inbjudningar, webbsidor och sociala medier. Ulrika Widepalm är verksamhetsutvecklare på Sensus och Anna Carlsson är kommunikatör i Stora Lundby pastorat.

19. Tonåringars röster: berättelser som möjlighetsrum för att göra teologi – Markus Lindstedt

Utifrån Jonas Ideströms anslag jobbar vi vidare med berättelser ur evangeliet som "ikoniska kartor" och utforskar hur kyrkans praktiker kan möta och befruktas av unga människors liv och vardag. Passet leds av Markus Lindstedt, stiftskonsulent i Linköpings stift.

20. Vi samlar ihop våra egna röster – Kristina Stolare

Tillsammans skapar vi detta seminarium. Här kommer vi gemensamt att fundera, reflektera och samtala kring den input och de upplevelser vi tagit del av under konferensen. Alla ges möjlighet att lyfta upp ämnen för delande. Kristina Stolare modererar samtalet.