Kbok Certifieringskurs 2023

Kyrkobokföring (Kbok) är en behörighetsgivande certifieringskurs som vänder sig till dig som arbetar på expeditionen, till kyrkoherdar och annan personal som behöver behörighet för att arbeta i K-bok. 21-22 feb, 23-24 maj, 26-27 sep och 14-15 nov 2023 9.00, Göteborg

Kursen ger utbildning i regelverk, ansvar och omfattar också allmän kunskap om hantering av vårt medlemsregister, sökfunktioner och rapporter.

Kursen tar också upp processer för att hantera kyrkliga handlingar och in- och utträden samt verifikat, statistik och arkivering av handlingar och kopplingen till Kyrksam. Målet är att ge dig en plattform för ditt dagliga arbete och din fortlöpande kunskapsinhämtning.

Detta är ett fysiskt arrangemang.

2 000 kr
Fika och lunch ingår.

21-22 februari 2023 9.00–16.30, digitalt dag 1 och fysiskt i Göteborg dag 2
Anmäl dig här senast 6 februari 2023

23-24 maj 2023 9.00–16.30, Göteborg
Anmäl dig här senast 8 maj 2023

26-27 september 2023 9.00 – 16.30, Göteborg
Anmäl dig här senast 11 september 2023

14-15 november 2023 9.00–16.30, Göteborg
Anmäl dig här senast 30 oktober 2023

Vill du veta mer? Konta mig gärna!