Kbok Certifieringskurs, hösten 2022

Kyrkobokföring (Kbok) är en behörighetsgivande certifieringskurs som vänder sig till dig som arbetar på expeditionen, till kyrkoherdar och annan personal som behöver behörighet för att arbeta i K-bok. 20-21 sep, 15-16 nov 2022 9.00, Göteborg

Kursen ger utbildning i regelverk, ansvar och omfattar också allmän kunskap om hantering av vårt medlemsregister, sökfunktioner och rapporter.

Kursen tar också upp processer för att hantera kyrkliga handlingar och in- och utträden samt verifikat, statistik och arkivering av handlingar och kopplingen till Kyrksam. Målet är att ge dig en plattform för ditt dagliga arbete och din fortlöpande kunskapsinhämtning.

2 000 kr
Fika och lunch ingår.

20-21 september 2022 9.00 – 16.30, Göteborg
Anmäl dig här senast 6 september 2022

15-16 november 2022 9.00 – 16.30, Göteborg
Anmäl dig här senast 1 november 2022

Vill du veta mer? Konta mig gärna!