Kartläggning av kompetens

Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns förutsättningar för församlingar och pastorat att kunna växa och utvecklas.

Kyrkorådet har ansvar för strategi, församlingsutveckling, ekonomi, arbetsgivarfrågor, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Varje kyrkoråd behöver människor som tillsammans har en bred kompetens. Varje ledamot behöver inte kunna allt men det är viktigt att det finns en gemensam grundläggande kunskaps- och erfarenhetsbank, en grundkompetens, i alla kyrkoråd. 

Verktyg för kompetenskartläggning

Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.