Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning ingår inte i GAS eller ekonomitjänsterna och då inte heller rådgivning gällande placeringar. Däremot ingår att säkerställa att bokföringen görs på korrekt sätt.

Instruktioner och rutiner för kapitalförvaltning

Konteringshjälp kapitalförvaltning

Instruktion för kontering av värdepapper och placeringar för församlingar/pastorat anslutna till GAS Ekonomi.

Rutin kapitalförvaltning

Kyrkorådet är ansvariga för att medelförvaltning sker enligt gällande reglemente. För enheter som anlitar Göteborgs stift för ekonomitjänster finns en rutin för bokföring och avstämning av kapitalförvaltning.