En blond liten flicka i snickarbyxor och stickad tröja sitter i en kyrkbänk. Andra besökare syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Johan Palm /Ikon

Kampanjer

Genom att delta i kampanjerna kan församlingar bidra till att sprida kyrkans budskap och värderingar till en bredare publik, samt öka medvetenheten om viktiga frågor som rör samhället och människors liv.

Församlingar och pastorat kan enkelt ansluta till de gemensamma kampanjerna genom att att bidra till den gemensamma kampanjbudgeten. Nedan ser du vilka större kampanjer som är planerade under året. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansluta.

Vad blir resultatet av en ökad budget?

 • För exempelvis 10 000 kr i annonsbudgeten kan den digitala räckvidden för hela stiftet ökas med drygt 333 000 impressions. Frekvensen som kampanjerna lägger sig på är 4, vilket innebär att man siktar på 4 visningar per mottagare. Detta gränsvärde skapar ett bra genomslag.
 • För 100 000 kr extra kan vi synas vid tre större tågstationer med digital storbildreklam. Alternativt kan man få en kvartssides-annons i samtliga dagstidningar inom stiftet. 

Församlingar och pastorat kan också bidra till och stärka kampanjerna genom att ta del av det material som Svenska kyrkan tar fram och sprida det vidare till sina medlemmar och i det lokala samhället. Det kan handla om affischer, foldrar, annonser eller annat material som är specifikt utformat för kampanjen. Genom att sprida detta material på olika platser och via olika kanaler, till exempel på sociala medier eller genom lokala tidningar, kan församlingarna nå ut till fler människor och öka kampanjens synlighet.

Församlingar kan också ordna egna aktiviteter och evenemang som är i samklang med kampanjernas budskap och teman. Det kan vara allt från gudstjänster och bönestunder till debatter, föreläsningar eller samtal om viktiga frågor som rör kampanjens tema. Genom att ordna egna aktiviteter kan församlingarna engagera sin egen församling och det lokala samhället i kampanjens frågor och skapa en ökad medvetenhet och förståelse för dem.

Vi samlas kring tre större kampanjer:

Sommarkampanj
Kampanjperioden är 19 juni - 16 juli 2023.
Läs mer och bidra här till gemensam budget senast den 12 maj 2023.

Sorgkampanj
Kampanjperioden är 23 okt - 5 nov 2023.
Läs mer och bidra här till gemensam budget senast den 15 september 2023.

Julkampanj
Kampanjperioden är: 11 dec - 24 dec 2023.
Läs mer och bidra här till gemensam budget senast den 20 oktober 2023.

Det finns tre olika sätt att delta i en gemensam kampanj: genom att ansluta sig till en gemensam budget, genom att anpassa kampanjen lokalt med hjälp av stiftet eller genom att genomföra kampanjen i egen regi.

Genom att ansluta sig till den gemensamma budgeten bidrar man med en summa pengar som läggs till den budget som finns för att genomföra kampanjen i hela Sverige men med fokus på Göteborgs stift. Genom att anpassa kampanjen lokalt kan man ta hänsyn till specifika förhållanden i den egna församlingen eller det egna pastoratet, samtidigt som man dra nytta av den gemensamma kampanjens styrkor och resurser. Genom att genomföra kampanjen i egen regi har man större frihet att forma kampanjen efter den egna församlingens eller pastoratets behov och önskemål, men saknar samtidigt fördelarna med samarbete och delade kostnader som följer med att delta i en gemensam kampanj.

  Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

 • Andreas Karlsson

  Andreas Karlsson

  Göteborgs stift

  Kommunikatör

  Mer om Andreas Karlsson

  Arbetar deltid och är primärt tillgänglig onsdagar via e-post.

En vit landsbygdskyrka bland lummiga träd.

Sommarkampanj

Svenska kyrkans kampanj om sommarkyrkor och kyrkan som utflyktsmål syftar till att väcka nyfikenhet om sommarkyrkan och appen Kyrkguiden. Kampanjperioden är 19 juni - 16 juli 2023. Bidra här till gemensam budget senast den 12 maj 2023.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Sorgkampanj

Kampanjen visar att den som sörjer kan få stöd och hjälp från Svenska kyrkan. Att kyrkan finns för dig och andra när livet brister och vid viktiga livshändelser. Kampanjperiod 26 okt - 5 nov 2023. Bidra till gemensam budget senast den 15 september 2023.

En blond liten flicka i snickarbyxor och stickad tröja sitter i en kyrkbänk. Andra besökare syns suddigt i bakgrunden.

Julkampanj

Svenska kyrkans julkampanj "Välkommen i jul" syftar till att sprida glädje och gemenskap under julhelgen. Kampanjperioden är: 11 dec - 24 dec 2023. Bidra här till gemensam budget senast den 20 oktober 2023.

Varför ska vi satsa på gemensamma kampanjer?

Att satsa på de gemensamma kampanjerna är en kraftfull, kostnadseffektiv och enkel metod för att nå ut till fler människor och stärka Svenska kyrkans synlighet. Att satsa på gemensamma kampanjer har flera fördelar jämfört med att göra egna kampanjer.

Gemensam kampanjbudget

Det enklaste sättet att delta i den gemensamma kampanjen är genom gemensam budget. Du väljer den summa du vill bidra med och fyller sedan i formuläret och skickar det till oss. Efter sista anmälningsdatum skapar vi kampanjen utifrån den aktuella budgeten och kommunicerar direkt med anslutna enheter.

Ett litet barn håller i en hjärtformad våffla.

Kampanj i egen regi

Församlingar kan ansluta sig till kampanjerna genom att ta del av det material som Svenska kyrkan tar fram och sprida det vidare till sina medlemmar och i det lokala samhället. Församlingar kan också ordna egna aktiviteter och evenemang som är i samklang med kampanjernas budskap och teman.

Lokal anpassning med hjälp av stiftet

Genom att samarbeta med stiftet och anpassa kampanjen lokalt kan man dra nytta av expertis och erfarenhet som finns inom stiftet samtidigt som man skapar en kampanj som känns relevant och meningsfull för den egna församlingen eller pastoratet.

FAQ gemensamma kampanjer

Svar på vanliga frågor om gemensamma kampanjer.