Foto: GOPA-DERD

Jordbävningarna i Syrien och Turkiet

Natten till den 6 februari inträffade kraftiga jordbävningar i Mellanöstern. Tusentals människor är drabbade och behoven fortsätter att öka. Act Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partner med livräddande insatser.

Act Svenska kyrkans lokala partner påbörjade snabbt arbetet för att lindra den akuta nöd som uppstått. På bilden ser man personal från ACT-medlemmen Det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Antiokia och hela Östern - avdelningen för ekumeniska relationer och utveckling (GOPA-DERD) som tittar på skadorna efter jordbävningen.

– Rasmassor söks igenom för att rädda överlevare. Insatserna handlar till en början om förnödenheter som mat och vatten samtidigt som vi ser till att människor kan söka skydd från kylan. Vi för dialog med våra partnerorganisationer för att snabbt kunna utveckla stödet i linje med behov som uppstår, säger Else Berglund, humanitär chef för Act Svenska kyrkan.

Församlingar uppmanas att göra akutinsamling

Act Svenska kyrkan har tagit fram material för insamling med anledning av jordbävningarna:

På hemsidan finns förslag på kollektvädjan och bön
Det finns en insamling på Facebook att dela och sprida. 

Det finns också material för församlingens hemsida i Content studio, och på intranätet Kornet uppdateras sidan om aktuella katastrofinsatser löpande.

Fakta om jordbävningarna

Norra Syrien och sydöstra Turkiet drabbades av en jordbävning av magnituden 7,8 på richterskalan. Även andra länder i regionen har drabbats. Tiotusentals människor har konstaterats döda eller skadade, och tiden att hitta överlevande börjar ta slut. Över 3 000 byggnader har rasat till följd av jordbävningarna, som är de kraftigaste i området sedan 1930-talet. Stora insatser behövs för dem som överlevt. Den extrema vinterkylan som råder innebär att situationen försvåras ytterligare, i ett område som dessutom redan befinner sig i en akut humanitär kris.

Act Svenska kyrkans hemsida finns mer information om insatserna med anledning av jordbävningarna i Mellanöstern.