Foto: Albin Hillert /Ikon

Att bli präst

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Som präst möter du människor i livets alla skeden, från födelse till död. Prästens särskilda uppdrag är att levandegöra evangeliet genom att förkunna Guds ord, leda församlingens gudstjänst och förvalta sakramenten.

Att vara präst är ett livslångt uppdrag utifrån löftena som avges vid prästvigningen. En viktig uppgift i detta uppdrag är att inspirera andra att växa i tro, hopp och kärlek genom samtal och undervisning, själavård och bön. Som präst är du teolog och arbetar ständigt med att tolka, analysera och formulera den kristna trons bidrag in i aktuella kultur- och samhällsfrågor.

Utbildningsvägar

För att bli präst i Göteborgs stift måste du bli antagen av stiftets biskop. 

Första steget mot att bli präst är att kontakta stiftets prästrekryterare (kontaktuppgifter nedan) som vägleder dig i antagningsprocessen och hjälper att lägga upp din utbildning.

Utbildningen till präst består av tre delar: fackutbildning, stiftsförlagda moment samt pastoralteologisk utbildning. 

Fackutbildning vid universitet och högskola

För att bli präst krävs:

  • lägst magisterexamen med huvudområde teologi/religionsvetenskap 240 hp (180hp+60 hp)
  • ytterligare högskolepoäng inom teologi/religionsvetenskap (15 hp)
  • godkänd pastoralteologisk grundkurs (PG).

Stiftsförlagda moment

Den stiftsförlagda delen av utbildningen består av handledd församlingspraktik och MSS-dagar.

Parallellt med din utbildning gör du de stiftsförlagda moment som krävs, åtta veckors handledd praktik i församling och 8-10 MSS dagar (Mötesplats Stift–Student). MSS-dagarna är utbildningsdagar som görs tillsammans med dem som studerar till diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker.  

Pastoralteologisk utbildning

Utbildningen till präst avslutats med studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala. Efter avslutad utbildning vigs du till präst i det stift i Svenska kyrkan där du har fått tjänst.

Läs mer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.