Foto: Alex & Martin/Ikon

Att bli präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor i kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Här sker ett möte mellan Gud och människor. Som präst ger du vidare och gör Guds ord levande. Du leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Präst är du hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut.

Utbildningsvägar

Det krävs 255 högskolepoäng för att antas till det pastoralteologiska slutåret. Studierna ska omfatta minst en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap. Du behöver också läsa pastoralteologisk grundkurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Dessutom krävs åtta veckors praktik i församling samt att du deltar i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar.

Först därefter kan du bli antagen till pastoralteologiskt slutår vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att du måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift. Du tar själv kontakt med det stift där du önskar prästvigas, gärna tidigt under utbildningen. Efter prästvigning tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.

Jenny Rogestedt

Jenny Rogestedt

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Teamledare