Foto: Ikon / Johannes Frandsen

Att bli kyrkomusiker

Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor? Gillar du att spela orgel och andra instrument? Frihet och egna initiativ ger möjlighet att arbeta med körer, instrumentalmusik, konfirmander och ungdomsverksamhet.

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Utbildningsvägar

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

Fackutbildning i kyrkomusik

När du är redo att söka in till en fackutbildning i kyrkomusik finns olika möjligheter. Du kan välja att gå en tvåårig folkhögskoleutbildning eller en motsvarande högskole- eller musikhögskoleutbildning på 120 hp. Du kan också välja att börja direkt på konstnärlig kandidatutbildning (180 hp) med inriktning kyrkomusik. Denna ges på ett antal musikhögskolor och på denna utbildning är antagningskraven högre än på den tvååriga utbildningen. När du är klar med den konstnärliga kandidatutbildningen har du möjlighet att söka vidare till konstnärlig masterutbildning (120 hp).Den nivå du tar din kyrkomusikaliska fackexamen på blir avgörande för din nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som ges på nivåerna A, B och C.

Stiftsförlagd utbildning

Parallellt med eller efter din musikaliska fackutbildning gör du de stiftsförlagda moment som krävs, dels 8 veckors handledd praktik i församling, dels Mötesplats stift – student (MSS) under 8-10 dagar.

Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker

Den tredje delen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen är 20 veckors utbildning i pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.​

Läs gärna mer om Svenska kyrkans utbildningar här.

Ulrika Melin Lasson

Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsmusiker