Foto: Alex Giacomini /Ikon

Att bli kyrkomusiker

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Kyrkomusikerns särskilda ansvar är att leda församlingens musikaliska arbete. Du får möjlighet att vara praktiserande musiker samtidigt som du inspirerar andra att växa i sitt musicerande.

I Svenska kyrkan spelar musiken en stor roll. Som kyrkomusiker har du ett omväxlande och mångfacetterat arbete där du ibland får spela själv såväl i gudstjänst som vid konserter. Lika ofta möjliggör du andras musicerande. Som körledare coachar du körsångarna och leder individerna i arbetet med att bli en kör. Att stötta och inspirera unga musikanter och att erbjuda intresserade barn och ungdomar orgelundervisning är andra viktiga uppgifter för kyrkomusikern.

Utbildningsvägar

Första steget mot att bli kyrkomusiker är att kontakta rekryteraren för kyrkomusiker i det stift där du vill arbeta (se kontaktuppgifter nedan). Stiftsrekryteraren hjälper dig att förstå mer om yrket och att lägga upp dina studier.

Utbildningen till kyrkomusiker består av tre delar: fackutbildning, stiftsförlagda moment samt pastoralteologisk utbildning

Fackutbildning i kyrkomusik

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan krävs en fackutbildning i kyrkomusik, som kan bestå av något av följande:

  • folkhögskoleutbildning på 2,5 år eller en motsvarande högskole- eller musikhögskoleutbildning på 120 hp.
  • konstnärlig kandidatutbildning (180 hp) med inriktning kyrkomusik.
  • När du är klar med den konstnärliga kandidatutbildningen har du möjlighet att söka vidare till konstnärlig masterutbildning (120 hp).

För tillträde till samtliga kyrkomusikaliska fackutbildningar krävs godkända inträdesprov.

Den nivå du tar din kyrkomusikaliska fackexamen på blir avgörande för din nivå av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som ges på nivåerna A, B och C.

Stiftsförlagda moment

Den stiftsförlagda delen av utbildningen består av handledd församlingspraktik och MSS-dagar.

Parallellt med din utbildning gör du de stiftsförlagda moment som krävs, åtta veckors handledd praktik i församling och 8-10 MSS dagar (Mötesplats Stift–Student). MSS-dagarna är utbildningsdagar som görs tillsammans med dem som studerar till diakon, församlingspedagog och präst.  

Pastoralteologisk utbildning

Den pastoralteologiska utbildningen ges vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. 

Läs mer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Att bli kyrkomusiker

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen. Den består av tre delar: fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.