Foto: Getty Images

Att bli församlingspedagog

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Församlingspedagogens särskilda ansvar är att driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete för alla åldrar inom församlingen. Det kan innebära att skapa mötesplatser där människor får växa i tro och liv, lära av varandra och bli delaktiga i församlingens liv.

Vill du arbeta med barn, unga, vuxna och familjer? Gillar du att tala om livets mening och om det som skaver? Känns barn och ungas liv och frågor angeläget för dig? Då kan församlingspedagogsyrket vara något för dig.

Den vanligaste uppgiften för en församlingspedagog är att följa och undervisa barn-, konfirmand-, ungdoms- och vuxengrupper under en längre tid. Många församlingspedagoger arbetar i olika nätverk för samverkan med skola, föreningar och fritidsgårdar i sin kommun.

Du får träffa barn och unga i deras vardag och arrangera läger, kurser, utbildningar och möjliggöra för ideella att vara delaktiga i församlingens liv och verksamhet. En församlingspedagog bärs självklart av en personlig tro men arbetet innebär att möta människor både inom och utanför kyrkan.

Utbildningsvägar

Första steget mot att bli församlingspedagog är att kontakta stiftets rekryterare för församlingspedagoger i det stift där du vill arbeta (kontaktuppgifter nedan). Stiftsrekryteraren för församlingspedagoger hjälper dig att förstå mer om yrket, dina studier och vad vägen till målet kan innehålla.

Utbildningen till församlingspedagog består av tre delar: fackutbildning, stiftsförlagda moment samt pastoralteologisk utbildning

Fackutbildning för församlingspedagoger

För att bli församlingspedagog krävs något av följande:

  • lärarexamen omfattande 180 hp
  • högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap
  • fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet /högskola
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.

Stiftsförlagda moment

Den stiftsförlagda delen av utbildningen består av handledd församlingspraktik och MSS-dagar.

Parallellt med din utbildning gör du de stiftsförlagda moment som krävs, åtta veckors handledd praktik i församling och 8-10 MSS dagar (Mötesplats Stift–Student). MSS-dagarna är utbildningsdagar som görs tillsammans med dem som studerar till diakon, kyrkomusiker och präst.

Pastoralteologisk utbildning

Utbildningen till församlingspedagog avslutats med studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala. 

Läs mer på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-forsamlingspedagog

Läs mer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut