Foto: Getty Images

Att bli församlingspedagog

Vill du arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Då kan pedagogyrket vara något för dig.

Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en självklar plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till de spännande uppgifterna.

Arbetet med barn, unga och familjer är andra delar i yrket som församlingspedagogen är med och formar.

Utbildningsvägar

För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare. Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Innan Du söker till Utbildningsinstitutet skall Du ha fullgjort 8 veckor praktik i församling samt 8 dagar Mötesplats stift och student.

Marie Svensson

Marie Svensson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent, Projektledare Våld i nära relationer