Foto: Shuttertock

Utbildningar

Här kan du läsa mer om fyra av de yrken som finns inom Svenska kyrkan; församlingspedagog, kyrkomusiker, diakon och präst. Kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för just dessa yrkesgrupper.