Foto: GettyImages

Jobb på stiftskansliet

Med Svenska kyrkans 22 000 anställda, varav fler än hundra hör till Göteborgs stift, och ännu fler ideella är kyrkan en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer.

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stift; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Tillsammans bedriver vi ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Vår grundsyn är att alla människor har lika värde inför Gud.

Om göteborgs stift

Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift under ledning av en biskop. Göteborgs stift omfattar Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland och består av 177 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta Svenska kyrkans tillgångar inom jord, skog och fonder. Inom Göteborgs stiftsorganisation tjänstgör ett hundratal personer på stiftskansliet i Göteborg, i Uddevalla och ute i skog och mark.

Vi tycker det är viktigt med en god arbetsmiljö och har goda förmåner med bidrag för busskort/lunchförmån, friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme. I våra anställningar erbjuder vi årsarbetstid med frihet under ansvar och möjlighet att jobba mobilt.

Möt några av våra medarbetare