Foto: Magnus Aronson/IKON

Ideella uppdrag

Tillsammans är alla bärare av kyrkans gemensamma uppdrag i världen. Göteborgs stift vill främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet.

Värdet i ideellt engagemang skapas inte bara av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen.

I Göteborgs stift vill vi främja idealitet och medlemsengagemang i det lokala församlingslivet och på stiftskansliet finns medarbetare som samordnar ideella satsningar.

MÅNGA SÄTT ATT ENGAGERA SIG

Det finns många sätt att engagera sig. Man kan till exempel delta i en besöksgrupp, vara gudstjänstvärd, engagera sig i ett språkcafé, bli ung konfirmandledare, sjunga i kören eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som begränsar vilka ideella uppdrag som kan blomma i en församling.

Vad vill du bidra med? Engagera dig ideellt genom att kontakta din församling eller sök uppdrag via Volontärbyrån i Svenska kyrkan.

Göteborgs stift är också en av flera huvudmän för Ideellt forum som är ett nationellt nätverk för ideella frågor.