Foto: GettyImages

Arbeta på stiftskansliet

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stift; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor.

Göteborgs stift värnar en bra arbetsmiljö och har goda förmåner med bidrag för busskort/lunchförmån, friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme. I våra anställningar erbjuder vi årsarbetstid med frihet under ansvar och möjlighet att jobba mobilt.

Medarbetarintervjuer

På Göteborgs stiftskansli samsas mängder av olika yrkesgrupper. Möt människorna som på olika sätt bidrar till att få Göteborgs stift att fungera.