Foto: GettyImages

Arbeta på stiftskansliet

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stift; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor.

Göteborgs stift värnar en bra arbetsmiljö och har goda förmåner med bidrag för busskort/lunchförmån, friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme. I våra anställningar erbjuder vi årsarbetstid med frihet under ansvar och möjlighet att jobba mobilt.

Ekumenik – kristen tro på olika sätt illustreras med bilder på olika kyrkobyggnader.

Göteborgs stift söker Fastighetsförvaltare

Svenska kyrkans fastigheter utgör en del av vårt svenska kulturarv. I vårt uppdrag ingår att stödja pastorat/församlingar i att förvalta kulturarvet inom Svenska kyrkan. Fastighet- och kulturarvsenheten söker nu en fastighetsförvaltare.

Medarbetarintervjuer

På Göteborgs stiftskansli samsas mängder av olika yrkesgrupper. Möt människorna som på olika sätt bidrar till att få Göteborgs stift att fungera.