Foto: GettyImages

Introduktion Servicebyråtjänst Ekonomi

En introduktion till Servicebyråtjänst Ekonomi på Göteborgs stiftskansli för dig som arbetar med ekonomi i församling/pastorat ansluten till GAS Ekonomi. Ges på förfrågan.

Under introduktionen ges en presentation samt möjlighet till dialog och nätverkande mellan deltagarna. Introduktionen kan anpassas men beräknas ta ca 3 timmar.

Vi kommer bland annat prata om: ​

  • Göteborgs stift
  • Servicebyråtjänster i Göteborgs stift
  • Gemensamt Administrativt Stöd (GAS)
  • GAS Ekonomi
  • Servicebyråtjänster Ekonomi
  • Roller och ansvarsfördelning
  • Ekonomi i Svenska kyrkan i stora drag

I anslutning till presentationen finns det möjlighet att träffa handläggare för respektive församling/pastorat.

500 kr

Ges på förfrågan