Intern kommunikation

Den gemensamma kompassen i kommunikationsarbetet är församlingsinstruktionens vision och mål. Det är ledningens ansvar att det finns en bra och fungerande intern kommunikation som visar riktning och hur alla kan bidra.

Det är inte minst viktigt för att åstadkomma en effektiv kommunikation. Alla medarbetare och förtroendevalda ska ha tillräckliga kunskaper om verksamheten för att kunna berätta om den.

Att vid veckomöten eller månadsmöten på arbetsplatsen lyfta vilka kommunikationsaktiviteter som är på gång så att man kan bidra ger stora effekter – och glöm inte att också berätta hur det gick. Blev det fler besök på webben? Fler följare i sociala medier – och kom det någon till själva aktiviteten. Att utvärdera tillsammans brukar ge goda idéer om hur man kan finslipa kommunikationen till nästa gång.

Så långt det är möjligt, försök att använda möten för alla typer av dialog. När det handlar om mer direkt informationsdelning kan det passa med intranätet och nyhetsbrev.​

På nationell nivås intranät finns en verktygslåda för dig som vill utveckla den interna kommunikationen.​

En egen policy
Att ha en gemensam policy i arbetslaget för er kommunikation är A och O, för då kan det vara olika personer som uppdaterar olika kanaler utan att det blir rörigt. Kanske vill ni lyfta fram era egna vägval för kommunikationen i er församling/ert pastorat? Många väljer då att arbeta fram en egen policy kring vad som är bra kommunikation.

  • Vem beslutar vad?
  • Vem fastställer årsplanen?
  • Vem/vilka ansvarar för de olika kanalerna (webb, församlingstidning osv)?
  • Hur hålls kommunikationsarbetet ihop?​