Innehåll, text och bild

Svenska kyrkans visuella identitet kommunicerar de grundläggande kärnvärdena: närvaro, öppenhet och hopp. Handboken utgår från de nationellt framtagna styrdokumenten som erbjuds alla enheter inom Svenska kyrkan.

Bilden central för kommunikationen

Bildspråket är det en viktig byggsten i din kommunikation som hjälper människor att uppfatta kyrkan på ett sätt som gör att man vill ta del av kommunikationen.

Bilder och tillgänglighet

Meningsbärande grafiska objekt kan behöva beskrivas mer eller mindre ingående för att fungera väl ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Gör ett inlägg

Tänk på att de som ser inlägget i de allra flesta fall ser det på telefonen.

Klarspråk

Här hittar du tio tips för när du ska skriva klarspråk! Sverige har en språklag som säger att alla som bedriver offentlig verksamhet ska uttrycka sig på klarspråk i tal och skrift. Med klarspråk menas att vi ska uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt.

Länkar

En webbsida innehåller ofta ytor som är klickbara, exempelvis textlänkar, bildobjekt, och knappar. Här har vi samlat stiftets riktlinjer kring länkar och tillgänglighet.

Text, rubriker och färger

Öka läsbarheten och lyft fram texten designmässigt med ingress, rubriker och listor.