Införandeprocessen

Införandeprocessen avser Svenska kyrkans gemensamma system för registrering och ärendehantering – Public 360° och tillhörande överföring av information från Public 360° till Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv.

1 Dialog inom pastoratet/församlingen
Diskutera vad det skulle innebära att ansluta sig till Public 360°. Stiftet kan svara på frågor och informerar om systemet. 

2 Avsiktsförklaring
Skriv under (kyrkoherde och annan behörig firmatecknare) avsiktsförklaringen för anslutning till Public 360° och skicka till ditt stift.

3 Inventering
Svara på frågorna i inventeringsmallen som ditt stift skickat ut. Stiftet kan svara på frågor.

4 Beslut om anslutning till Public 360°
Beslutar om anslutning ska ske.  

5 Prioritering
Stiftet föreslår för kyrkokansliet i Uppsala vilka enheter inom stiftet som ska ansluta sig till Public 360° vid vilken tidpunkt.

6 Beslut och uppsättning av Public 360°
Kyrkokansliet i Uppsala beslutar vilka enheter inom Svenska kyrkan som ska ansluta sig vid vilken tidpunkt och Public 360° förbereds för detta. Din enhet meddelas av ditt stift när din enhet ansluts.

7 Utbildning
Utbildning i registrering av dokument och  ärenden i Public 360° görs i samband med driftstarten.
Stiftet kan vid behov, också erbjuda teoretisk utbildning i handlingars offentlighet.

8 Driftstart
Driftstart sker löpande efter överenskommelse med stiften. Tidplanen för driftstart varierar beroende på om församlingen/pastoratet ska migrera information från nuvarande system eller inte. Om församlingen/pastoratet inte behöver migrera från tidigare system tar det oftast cirka 1 månad från det att inventeringen är inskickad.