En manlig präst och några andra personer sitter runt ett bord med varsin laptop och samtalar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

HR-stöd

Alla kyrkoherdar/chefer är välkomna att höra av sig för en kortare konsultation inom arbetsgivarområdet till stiftets HR-specialister, vilket ingår som grundtjänst. HR-stödet stiftet ger är i huvudsak uppdragstjänster där församling/pastorat avropar råd och utförande av aktiviteter inom arbetsgivarområdet av en HR-specialist. Läs mer under HR-tjänster om hur det går till.

Dokument HR

Dokument inom HR-området.

Kompetensutveckling HR

Utbildningsinsatser inom HR-området för att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar. Utbildningarna syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Utbildning kan även ges på förfrågan.

Alla dokument i ordning

Nu finns en checklista med en lathund som vi kallar ”Alla dokument i ordning”. Den är tänkt som ett stöd och en hjälp framför allt för nya kyrkoherdar men den kan naturligtvis användas av fler för att säkerställa att man uppfyller både lagkrav och kyrkans regelverk.

Två kvinnor tittar på en datorskärm. En manlig präst och en kvinna syns suddigt i bakgrunden.

HR-tjänster

Vi stöttar kyrkoherdar och chefer i de specifika utmaningar som just ni står i, inom alla HR-processer. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.