HR-stöd

Syftet med servicebyråtjänster inom HR är att främja församlingarnas/pastoratens arbete inom arbetsgivarområdet och förenkla möjligheten att kunna anlita konsult som är insatt i kyrkans verksamhet och avtal. Genom att ha tjänsterna inom servicebyråverksamhet kan enheter som inte har möjlighet att ha en egen person inom professionen anställd lättillgängligt avropa tjänster. 

Dokument HR

Dokument inom HR-området.

Kompetensutveckling HR

Utbildningsinsatser inom HR-området för att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar. Utbildningarna syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Utbildning kan även ges på förfrågan.

Gemensam löneservice

Etablering av Svenska kyrkans löneservice. Sedan 3 maj 2021 finns Svenska kyrkans nationella löneservice på plats i Uddevalla.

Tjänster inom HR

Syftet med servicebyråtjänster inom HR är att främja församlingarnas/pastoratens arbete inom arbetsgivarområdet och förenkla möjligheten att kunna anlita konsult som är insatt i kyrkans verksamhet och avtal.